Att ta debatten

Det finns en sak som jag tycker är obehaglig, och det är rasism. 1986-7, när rasismen inte var så utbredd som nu, utan mer dold, åtmisntone i vår lilla hemstad, hade jag en flickvän som var adopterad från ett asiatiskt land.

Min första kontakt med rasismen när hon grät över kommentarer hon fått om hennes ursprung. Jag hade inte reflekterat över det, och jag hade inte tänkt på det före det att andra människors öknamn sårade henne. 1991-2 hade jag igen en flickvän med ursprung från ett annat land, lasermannen sköt tobakshandlaren i vår tunnelbanenedgång och vi kom hem strax efter dådet. Hon var efter detta rädd som 17 och vi pratade en hel del om detta med rasism och människors värderingar. Min åsikt har alltid varit att alla människor, oavsett religion, sexuell identitet, kön, etnicitet har ett lika värde. För mig är det självklart.

Och när det är så självklart, förvånades jag över motståndet min tjejkompis mötte på Handels när hon ville starta en förening för tjejer som skulle verka för förebilder etc för unga tjejer i näringslivet. Jag förvånades över rasismen och oviljan att se alla människors rätt till likabehandling och lika chanser, dvs lika värde, i ovanstående händelser. För mig var dessa händelser svårförståeliga. Där var jag naiv, jag hade svårt att förstå att det fanns många som av olika skäl inte delade synen att alla är lika mycket värda och ska ha samma livschanser. Jag har fortfarande svårt att förstå det.

Men rasismen finns och är en tydlig del av vårt samhälle, det blir lätt en anda av vi mot dem. Vi har sett det förr, särskilt när de ekonomiska tiderna är svåra. Att då inte prata om det gör nog saken värre. På mitt förra inlägg där jag exemplifierade att Sverige idag är ett samhälle som riskerar att dras allt mer isär till följd av de ekonomiska och sociala orättvisorna, har jag fått tre kommentarer, samtliga med en rasistisk innebörd och två med uppmaningar att rösta på visst sätt i valet 2010.

Det var rätt ogenomtänkt av mig att exemplifiera samhällsutvecklingen med dessa bråk. Jag kunde ha förutsett kommentarerna. Min första tanke var att inte släppa fram dem, just för att jag ogillar rasism och för att jag inte vill bidra till att förstärka klimatet vi mot dem. Samtidigt är det nog helt fel strategi tror jag, för visst är det så att det snackas mycket bland folk om islam och hur muslimsk invandring påverkar Sverige. Att inte ta den debatten tror jag är helt fel strategi då, det blir ett stöd till rasismen tror jag. Och det kan lätt bli en offerkänsla bland rasister som enbart förstärker okunskap och/eller den märkliga människosyn som ligger bakom. Och samtidigt, att inte se de problem som finns i förorterna är att svika de som bor där.

En kommentar påpekar att det har alltid funnits orättvisor, visst är det så. Men min känsla är att de ökar och att andan i Sverige till skillnad mot förr är mer individualistisk och mer ”nyliberal” nu, ”det är inte min grej, var och en får klara sig själv” är en strömning som åtminstone jag känner allt mer. Det ger större motsättningar än tidigare, tror jag. Och det är alldeles uppenbart att de områden som drabbas mest av ett samhälle som allt mer håller på att dras isär är förorterna till våra svenska storstäder. Där finns en aggregerad känsla av utanförskap, hopplöshet och ojämlikhet. Där finns de som inte får det stöd som behövs för att de ska ha rättvisa och jämlika förutsättningar för deras livssituation.

Det handlar t ex om utbildningsväsendet. Det pågår en debatt om skolornas vinster, bland annat inom socialdemokratin. De socialdemokratiska politikerna som skrev inlägget på DN Debatt som jag länkade till i föregående blogginlägg nämner inte orättvisorna och segregationen i Stockholms förorter med ett enda ord. Det är märkligt, och det är också ett svek mot dem som i dessa förorter känner sig utanför och inte delaktiga i det svenska samhället. Ingenting talas om den omfördelning av resurser till dessa förorter som måste göras för att inte orättvisorna ska cementeras mer.

Två av kommentarerna till mitt förra inlägg tar upp att det handlar om islam, att islam/extrema källarmoskéer är orsaken till att det ibland blir kravaller. Det antyds att det handlar om en medveten strategi mot samhället. Jag tror inte på det. Jag tror att det är yttringar över känslan att inte få samma chanser, att inte vara lika mycket värd, att känna sig maktlös över att kunna skapa det liv man drömmer om etc. Och jag tror att miljöerna i bostadsområdena andas detta budskap. Sedan kan det kanske finnas enstaka individer med en religionpolitisk agenda, det vet jag ingenting om. Men jag tror inte att de kravaller som vi ser har det som kärna eller ursprung.

Skulle det finnas en politisk agenda, så är det som jag ser det i allra högsta grad i så fall angeläget för samhället att slå undan benen för de yttringarna. Genom att mer stigmatisera och kritisera folkgrupper och ställa islam mot ”kristendom” etc löser man inga problem, snarare tvärtom. Det finns i Sverige ett politiskt parti som vill öka motsättningarna, Sverigedemokraterna. Det kommer inte leda till färre problem, färre våldsyttringar, minskad kriminalitet etc.

Hur mycket än politiker skulle vilja använda poliser etc mot de kravaller som uppstår kommer det inte att lösa problem. Motsättningar, och som det kan uppfattas, förföljelse kommer inte att minska problemen. Snarare tvärtom. En politik där vi gör samhällets ideal, vilka vi nu anser att de ska vara, till gemensamma, satsar på att utjämna orättvisor, skapa samma möjligheter för alla etc, det kan däremot ge ett annat resultat. För den som inte tror på det, utan som tror på Sverigedemokraternas konfrontativa politik, kan ju fundera över hur man själv skulle reagera om man var i den motsatta positionen, kanske kan det ge ett svar på vilken väg som är klokast att ta för att komma till rätta med segregationsproblem och ”förortskravaller”.

Till slut tog jag dock bort kommentarerna, rätt eller fel, jag vet inte.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Att ta debatten”

 1. Ursäkta, vad menar du med ”Sverigedemokraternas konfrontativa politik”?

  Har du läst deras partiprogram och resonemang om mål och tankar för Sveriges framtid?

  Där finns ingen konfrontation. Där finns ingen rasism eller främlingsfientlighet. Vad de vill är att få stopp på massinvandringen för att kunna ta itu med det som redan skett här i landet.

  Helt klart och naturligt eftersom hela landet har kris – och värre blir det som vi alla vet.

  Vad som inte heller finns i deras program och uttalanden är det hat och förakt som svenska folket utsätts för dagligen.

  Som många kan tala om (läs Tommys inlägg på annan plats i bloggen) beror inte de unga kriminellas eldfarliga protester och förstörelse på brist på materiellt välstånd. Ingen ny invandrare (flykting eller inte) behöver vara hemlös eller svälta i Sverige, vilket däremot de nordiska invånarna råkar ut för. Jag känner personligen flera hemlösa svenskar i min stad sedan åratal.

  Dessa unga killar är s k untouchables, de klarar sig undan straff om de är under 18, sociala myndigheter tittar på dem innan de släpper dem. Och deras föräldrar tar inget ansvar för sina barn och krävs inte heller på det. En gång fanns det i föräldrabalken en paragraf, där det stod klart att föräldrar är ansvariga för sina barn tills dessa är myndiga (18). Det gäller kanske bara helsvenska föräldrar. Alltså går utländska föräldrarna till ligister skadeslösa.

  Något är mycket fel i Sverige av idag, och det är just detta som Sverigedemokraterna vill rätta till. För … det finns inga andra politiska partier som vill det. Svara mig på frågan: Varför vill de inte det?

  (Beskyll mig inte för att vara rasist! Hälften av min vän- och bekantskapskrets är första- eller andragenerationsinvandrare.)

  1. Sune: Ditt inlägg är rasistiskt. Precis som det Sverigedemokratiska partiprogrammet. Du vill ”rätta till problemen” och det genom att stoppa invandringen. Det stoppar inga problem, eller hur menar du att det skulle förhindra de sociala problem som vi ser idag? Invandringen är inget problem i sig, snarare är det en lösning på flera problem som det svenska samhället har. Vårt sätt att segregera och inte ge dem som kommer hit de resurser som behövs skapar däremot en del problem. Det löser man inte genom en invandrarfientlig politik eller att argumentera på det sätt som du gör genom att beskylla invandrare för att skapa problem. Sedan ang att vi har kris idag, vem tror du att du är som kan välja att säga nej till flyktingar etc utifrån en internationell finanskris, och sedan ska vi välkomna invandrare när vi har arbetskraftsbrist menar du? Det om något är rasistiskt om du anser att man kan välja och vraka på det sättet, du sätter dig på en väldigt hög rasistisk häst.

 2. På vilket sätt menar du att SD vill öka motsättningarna? Skulle vara intressant att veta (och ev. bemöta).

  Samhället skall förebygga brott, men när de väl sker så måste samhället skydda sig med de medel som krävs för att upprätthålla ordningen. Svårare än så är det inte, eller har du en annan uppfattning?

  Metoderna kan diskuteras. Många andra länder (som vi betraktar som relativt civiliserade som t.ex. Kina, Singapore, Ryssland…) tillämpar straffläger, spöstraff och dödsstraff. Inte ens om SD’s förslag på tuffare tag mot kriminella skulle genomföras, skulle Sverige komma i närheten. Möjligen skulle man då kunna tala om en Europaanpassning.

  1. Patrik. Samhället förebygger inte brott tillräckligt effektivt, för det krävs en annan social och ekonomisk politik än den som drivs i Sverige idag. Och motsättningar ökar genom att t ex måla ut invandring som ett problem när det inte är det.

 3. Det är troligt att mer kan göras för att förebygga brott, t.ex. vad gäller att visa tydligt att brott får kännbara konsekvenser, inte bara för drabbat brottsoffer utan även för gärningsmannen. Vi måste få bort det attraktiva i att begå brott, främst våldsbrott.

  Motsättningarna ökar inte för att sanningen sägs, t.ex. om etablissemangspartiernas förfelade och svenskfientliga invandrings/integrationspolitik.

  1. Patrik: Det är tydligt dokumenterat i forskning att kännbara konsekvenser inte har någon som helst inverkan på brottsligheten. Dina åsikter baserar sig inte på fakta utan andra unkna grunder.

  2. Patrik: ”Vi måste få bort det attraktiva i att begå brott, främst våldsbrott.” Människor som finner våldsbrott atraktiva är i regel väldigt , väldigt få och dessa mäniskor har naturligtvis andra psykiska störningar som gör att dom avviker från det normala. Drivkraften hos dom som begår grova vålsbrott är i regel ilska,hämnd, makt och kontroll, ha begär,drogpåverkan. Det är en förenklad bild av känslopaketet hos en våldsverkare och att ge dom hårdare straff resulterar enbart att det får med sig mer våld och mer offer. Det är väl ganska klart att en våldsverkare som riskerar livstid eller dödsstraff är bered att göra vad som helst för att inte åka fast. Hårdare straff ger inte mindre brott utan bevisligen mer våld och total hänsinslösa gärningsman.När vi skall angripa problemet så bör vi kanske ställa oss frågan när vi skall göra insatser och vilka skall göra det. Mitt svar följer här: Jag har aldrig hört att en 4,5 6 åring säger ”När jag blir stor skall jag vara en kriminell sprut narkoman” nej i regel så vill dom bli poliser,piloter, brandmän, läkare etc,etc. Där Patrik bör vi agera och genom daglig arbete förankra moral hos vara barn medan vi kan påverka och forma dom, medan vi forfarande spelar roll i deras liv och min definition om vara barn är alla barn, vilket börjar bli svaret på nästa frågan och det är vem skall göra jobbet.Jo, tänk för ett ögonblick om vara barn(alla barn)mötes av en moralisk och hänsynsfull rad människor i vardan,börja med så klart föräldrar för att sedan forsätta med bussföraren, snabbköpskasörskan,lärare,granne,kusin,och så vidare där vi alla skall påverka våra barn i rätt riktning med både det vi säger och det vi gör.Tänk om vi kunde ta oss den tid vi behöver för att vara förebilder för att det är flera förebilder människor behöver inte flera föreskrifter. Det är genom daglig sann engagemang och ett öppet sinne som detta är möjligt.Vad tror du resultatet skulle bli Patrik? Att använda Kina och diverse andra diktaturer som referensramar i denna diskution är milt utryckt vansinigt och tro mig du vill inte bo i en diktatur där lagen gäller och skyddar fåtal utvalda så sådana gemförelse bör du avstå ifrån om du vill bli tagen på alvar. Respektfullt Stevo

 4. Akta dig, Magnus, så att du inte får hit alla SD-troll som finns på internet. De verkar ha någon slags organiserad bloggbevakning, som sköts mycekt effektivt. För jag vägrar tro att det finns så många intoleranta typer bland vanliga bloggbesökare…

  1. SD: Hmm, SD som förkortning funkar inte så bra nu… 🙂 Iaf, 5 besökare av gårdagens 175 unika kan jag hantera även om det är mindre kul. Men jag kommer ju sätta stopp i debatten om det spårar ur. Men precis som legaliseringstrollen tror jag nog att det bästa ändå är att låta dem tala, de avslöjar sig ju ändå förr eller senare. I övrigt, hoppas ni får en bra kurs, lite synd att saker och ting inte samverkade så jag kunde gå den, det hade varit mycket intressant. Jaja. Vem vet, jag kanske inte är helt ute ur leken vad det gäller missbruksfrågan även om jag misströstar en hel del. Nåja. Allt gott!

   1. Du får ta kursen nästa gång istället! Den har börjat idag, det verkar vara många spännande och kunniga kursdeltagare.

 5. Admin,

  Det är din blogg. Är det inte kul att ha SD’are eller andra meningsmotståndare här så var för all del inte blyg att censurera. Det gör ju t.o.m. piratpartibloggare trots sitt tjafs om frihet på nätet, så varför skämmas?

  Någon sådan entydig forskning som du hänvisar till, finns inte.

  Stevo,

  En del av det du skriver håller jag med om. Sedan över/misstolkar du mig i din jakt på en slutsats jag inte delar. Hårdare straff används förvisso som hämnd i vissa länder. Dit menar ja inte Sverige skall gå. Vanliga medborgares säkerhet får dock inte äventyras som den gör idag när grova våldsbrottslingar släpps ut efter några månader. Slappheten och vänsterdaltet med grova brottslingar skall bort. Förebyggande åtgärder och brottsoffrens situation borde prioriteras.

  1. Patrik: Som du nog sett om du läst bakåt i bloggen har jag inga problem med att debattera, däremot har jag problem med att släppa fram rasister i debatten. Men samtidigt vill jag inte bjuda på den offerroll ni gärna sätter er i och som nog är ert starkaste argument ” vi är förföljda och mobbade av etablissemanget”. Vad det gäller forskning kring staff och påföljdens inverkan på brottslighet finns det visst, som du nog sett har jag studerat missbruk och relaterade frågor på högskolenivå i tre år och jag har läst flera studier på detta. Vad du hämtar dina åsikter från kan jag ju ställa som fråga till dig, vad baserar du din syn och politik på? Fördomar?

 6. Jodå Admin, jag har allt sett dig använda rasiststämpeln när du mött meningsmotståndare här på din blogg. De som använder den *har* problem att debattera, eftersom stämplar inte tillhör debatten.

  SD’s starkaste argument är att vi är det enda oppositionspartiet till ett etablissemang av samtyckande, extremt likartade partier, som inte kan erkänna grundläggande misstag som de bär ett gemensamt ansvar för. Väljarna betraktar säkert i hög utsträckning SD som mobbade och i offerroll, men det kan väl knappast SD beskyllas för?

  Ang. det sista så duger det inte att skriva på näsan med hur mycket du läst på. Har man fördomar i botten så är slutsatserna likväl förutsägbara, i ditt fall att jamsande, daltande och strafflindringar är rätt formel för att hantera grov brottslighet som märker brottsoffer för livet. Och nej det finns ingen entydig forskning, precis som jag skrev (jag hoppas du vet vad ordet *entydig* innebär?)

  1. Patrik: Att kalla argumentation som tydligt går ut på att peka ut invandrare/invandring som rasistisk argumentation/rasistiska åsikter tycker jag är på sin plats. Att kalla någon rasist är mindre lyckat och det kan jag i hastigheten ev ha gjort och ber om ursäkt för det. Det är inte personen som jag har problem med, det är åsikterna och jag tror inte att man är sina åsikter. MEn alla kan göra fel…

   I frågan om de sociala problemen väljer SD att populistiskt och osakligt och osmakligt välja ut att förklara problemen med etnicitet o dyl i stället för att se de sociala strukturerna och den borgerliga politiken som problemet egentligen, enligt min syn, handlar om. Och jo, även S har fört en borgerlig politik i socialpolitiska frågor. Tyvärr.

   I mitt fall är det inte något jamsande som styr min kriminalpolitiska inställning utan forskning om människan och rehabilitering etc. Att det sällan finns 100% entydig forskning innebär inte att man kan avfärda vetenskap och populistiskt kräva hårdare tag etc för det.

 7. Det finns tydliga etniska mönster vad gäller grov våldsbrottslighet, det är bara att titta i BRÅ’s rapporter. Det finns givetvis även andra mönster, som t.ex. att vissa åldersgrupper begår fler brott och att män begår fler brott än kvinnor. Jag tror det är en förutsättning för att finna lösningar att ha öppna ögon och se *alla* mönster som finns, även om det kan vara känsligt.

  Jag har precis varit i debatt med en folkpartist, och han skyllde mångkulturhaveriet på sossarna. Du gör tvärtom (inkl. mot FP’s borgarkamrater). Inte hjälper det Sverige att blocken står och pekar finger åt varandra för misslyckanden de bär ett gemensamt ansvar för.

  Jag tror inte vi kommer mycket längre, men tack för debatten.

  1. Patrik: Så om nu män begår fler brott än kvinnor, är lösningen då att straffa män generellt hårdare eller kanske införa reguleringar på BB så att inte så många män föds? Eller så kan man fundera över vad som kan göras åt att minska brottsligheten, t ex ekonomiska omfördelningar i förebyggande syfte, dvs satsa mer på utbildning i socioekonomiskt mer utsatta områden, stimulera småföretagandet etc etc etc. Att peka ut en viss grupp så som SD gärna gör och så kalla det att se alla mönster löser inga problem och är direkt felaktigt eftersom det inte är etniciteten som är problemet. Problemet är de förutsättningar som vi ger. Och att svartmåla grupper som SD gör direkt eller indirekt bidrar till att förstärka problematiken. Vad det gäller mönster, gå djupare och studera de underliggande mönster, de mönster som legat bakom kriminalitet t ex i alla år, långt innan Sverige började importera arbetskraft etc.

 8. Hade egentligen inte tänkt skriva mer, men måste kommentera ett par rätt horribla saker du skriver.

  Varför vill du straffa män hårdare än kvinnor och att det ska födas färre män? Nu verkar du flippa ur helt.

  Denna 2 millimeters takhöjd i debatten är bara larvig och tröttsam. Du gillar att leka debattpolis. Berörs ömma tår så tjafsar du om svartmålning. Den sortens debatt förstärker definitivt klyftorna.

 9. Patrik, nu förstod du inte ironin i det Magnus skrev – ett rätt vanligt fenomen hos Sverigedemokrater, har jag förstått. Ni verkar bara roas av ”Palmevisan” och sånt.

  Faktum är att män är 6,5 ggr överrepresenterade jämfört med kvinnor när det gäller våldsrelaterade brott – den stora överrepresentationen för någon invandrargrupp var 4,5 ggr, om jag inte minns fel. Men saken är ju den att ingen, förutom möjligen Gudrun Schyman och hennes mansskatt, ropar på hårdare tag mot män för den sakens skull. De flesta män begår nämligen inga våldsbrott, precis som de flesta invandrare inte heller begår brott.

  1. Stardust: Ditt svar räcker som kommentar till Patriks. 😉 Det är alltid svårt med ironi på nätet om man inte är övertydlig… särskilt när man debatterar med någon som bestämt sig för en viss tolkning av ett fenomen. Jaja…

 10. Stardust,

  Palmevisan är inte skriven i nidsyfte och MUF sjöng den före SDU. SSU har sjungit visor om hur högerns blod sprutar, vilket inte tillhör det ungdomsförbundets värre försyndelser.

  Menade han inte allvar så har jag ett bättre ord än ironi: Trams.
  Alla svenska medborgare skall vara lika inför lagen. De grupper som råkar vara överrepresenterade, må vara män, vissa invandrargrupper, åldersgruppen 21-29 år etc, får stå ut med att befinna sig i en grupp som är överrepresenterad i fängelserna. Jag har dock aldrig hört klagomål på att män eller åldersgruppen 21-29 år som följd därav skulle vara ”diskriminerade”.

 11. ”Alla svenska medborgare skall vara lika inför lagen.”

  Men inte utländska medborgare då?

  Det du skriver om Palmevisan må vara sant, och politiska ungdomsförbund är jag rent generellt ingen vän av.

  Jag vill dock minnas att dina goa partikamrater sjöng en del läskiga nynazistiska visor också, där Ultima Thule defintivt tillhörde det mer rumsrena. Det säger väl det mesta om vilka stämningar som finns under den numera rätt välpolerade SD-ytan.

 12. Det är fundamentalt att svensk lag gör skillnad på svenska och utländska medborgare.

  Ultima Thule är ett av de band jag själv gärna lyssnar på. De är ofta misstolkade som ett vitmakt-band, men du antyder att du förstår att så inte är fallet. Bra.

  Visserligen lyckades SR-spionen fånga någon sjungen sång som skrivits av band i vitmakt-miljön, men texterna i sig var fullkomligt harmlösa. Blir det inte lite långsökt om man ska beskylla någon för att ha sjungit en sång av någon som är klandervärd? Och hur är det med proportioner och balans? Att SDU’arna till 99% sjöng samma sånger som förekommer när vilka ungdomar som helst festar, framgick givetvis inte av SR’s reportage. Vad hade de lyckats fånga om de smygbandat något annat politiskt ungdomsförbunds fest?

 13. Jag är ledsen, Patrik, men det går inte att försvara det där. Folk från partiledningen var ju med också sjöng.

  Jag skulle inte gå så långt som att avfärda SD som ett rasistiskt parti, men att det finns riktiga rasister inom partiet – och i en andel som man får gå tillbaka till Ny demokrati för att finna motstycke till – torde vara alldeles självklart. Jag (o)roar mig med att läsa SD-bloggar, så jag vet.

  Ett parti som gör ”svenskhet” och kritik mot invandring och invandringspolitik till sina huvudfrågor är per definition xenofobiskt, och det vore en tragisk tilldragelse om ni kom in i riksdagen nästa år.

  1. Jag håller med dig Stardust om att det vore olyckligt. Tittar vi t ex på SDs åsikter från deras hemsida så är lösningen av de sociala problem som denna blogg (tidigare iaf) fokuserat på ”Bara en nationalistisk politik kan ge den trygghet och den omtanke som minskar kriminaliteten, får bort drogerna och ger de sjuka livslusten åter.” Vad som är nationalistisk politik framkommer också i ”Sammanfattningen” på hemsidan, kraftigt minskad invandring och ”hemskickning” av befintliga invandrare. Det är verkligen en totalförvirrad och populistisk politik utan någon substans mer än valda slagord och grundlösa påståenden. Suck.

 14. Stardust,

  Jo det går att försvara. Politiskt aktiva är också människor. Och det SR fick fram av sitt halvårslånga spionage var skitsaker, som de sedan använde för att sno ihop sensationsjournalistik ej värdig statlig, licensfinansierad TV. Vad gäller den politiska ”opartiskheten” så den något de kör upp i bajan, för att uttrycka sig folkligt.

  ”Jag (o)roar mig med att läsa SD-bloggar, så jag vet.”

  Som vanligt med rasistanklagelser så är de svepande och utan precision. Det är er enda chans att vidmakthålla myten.

  Din sista mening vittnar om oikofobi. Det du säger är att ett parti som inte delar det nationella självföraktet och uppfattningen om den oantastliga mångkulturens ensidiga förträfflighet, vore tragiskt att få in i riksdagen. Själv tycker jag det skulle vara oerhört sunt och om 4% eller mer av väljarkåren delar min uppfattning, så blir det enligt svensk grundlag ett faktum.

 15. Efter vad jag kan förstå är oikofobi ett nypåhittat begrepp som handlar om rädslaför hembygd och traditioner.

  Jag har inget emot traditioner som sådana, men jag tycker inte att de är värda att bevara bara för att de är traditioner. Men det vore intressant om du kunde förse oss med en lista över specifikt svenska traditioner som är hotade p.g.a. invandringen. Varsågod!

  När det gäller hembygd så kommer jag ursprungligen från Jönköping, vilket jag under min uppväxt ansåg vara ett skitställe. Nu är jag mer försonligt inställd, men jag vill inte gärna flytta tillbaka dít eftersom jag trivs mycket bra i min nya hembygd, Skåne, på många sätt ett fantastiskt ställe!

  Det värsta med Skåne är att man får skämmas över alla xenofober som finns, främst i det ekonomiskt och politiskt något efterblivna skånska inlandet. Att 10, och i värsta fall 20 procent (Landskrona) av skåningarna har mage att rösta på ett främligsfientligt parti länder inte landskapet till heder.

  När det gäller ”mångkulturalism” har jag inga bestämda uppfattningar om dennas allenasaliggörande effekt, inte alls. Att ta seden dit man kommer tycker jag generellt sett är en ganska bra tumregel. Men då menar jag inte nödvändigtvis att man måste fira midsommar med sill och nubbe, även om jag personligen tycker att det brukar vara ganska trevligt.

  Jag är rätt liberal av min när det gäller hur folk väljer att leva sina liv.

 16. Ja oikofobi är ett relativt nypåfunnet begrepp. Nya samhällsföreteelser skapar ofta behov av nya begrepp.
  (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton)

  ”Att ta seden dit man kommer tycker jag generellt sett är en ganska bra tumregel. Men då menar jag inte nödvändigtvis att man måste fira midsommar med sill och nubbe”

  Det där är ju Sverigedemokraternas uppfattning, d.v.s. anpassning till en nivå där man fungerar i och förstår det svenska samhället. Vad folk har för sig privat är överhuvudtaget ingen politisk fråga, iaf sålänge det håller sig inom nuvarande lagstiftning.

  ”Men det vore intressant om du kunde förse oss med en lista över specifikt svenska traditioner som är hotade p.g.a. invandringen. Varsågod!”

  Då tycker jag det är väldigt mycket mer intressant att peka på vilka värderingar som är hotade. Islam (som till liten del är religion, till stor del ideologi) hotar onekligen västerländska värderingar vad gäller t.ex. humanism och yttrandefrihet. Du kan ju fortsätta förklara, med det som bakgrund, varför en fortsatt massiv invandring från muslimska länder och en ständigt växande andel muslimer i befolkningen INTE skulle hota västerländska (och därmed svenska) värderingar.

  1. Det är bra att Stardust och Patrik fortsatt debatten när jag ägnat mig åt att klura på privata handlingsvägar. Jag tror att det är genom debatt som saker och ting kan framkomma.
   T ex visar ju Patriks inlägg från den 6/9 kl 1709 (i nuvarande layout är det ovanstående inlägg) att Sverigedemokraterna uppenbarligen inte tror på de värderingar de säger sig värna. Jag tänker på yttrandefriheten. Patrik påstår att den hotas av islam, det tror jag inte ett dugg på. Yttrandefriheten är effektiv och om nu det skulle finnas någon yttring som skulle vilja begränsa yttrandefriheten tror jag, eftersom jag tror på yttrandefrihet som överlägsen värdering, att just genom yttrandefrihet kan den bevaras och försvaras. Du Patrik verkar inte tro på yttrandefrihet eftersom du är så rädd att islam skulle innebära slut för den, så varför om du nu inte tror på dess effektivitet är du så rädd för att den hotas. Med dina åsikter skulle det ju inte spela någon roll… Sedan, vilka är de muslimer som propagerar för det som du påstår och som du använder för att sprida främlingsfientlighet, jag tror inte de finns, utan är något som ni inom SD använder för att bygga en grund för ert parti. Skrämselpropaganda utan grund med andra ord.

   Sedan humanism, det där är bara ännu ett exempel på rasistiska åsikter, vad har du för grund att påstå att inte islam skulle vara humanistisk? Det är bara dina fördomar som ligger till grund för ett sådant påstående.

 17. Ja, herregud, där kom islam upp på tapeten, helt väntat.

  Till att börja med tror jag (1) att du blandar ihop islam och det som populärt brukar gå under beteckningen islamism, alltså en radikal, antisekulär version av islam. Dessutom (2) verkar du inbilla dig att invandrare från muslimska länder dels är väldigt religiösa, dels oemottagliga för sekulära idéer och västerländsk kultur. Slutligen (3) både underskattar och överskattar du den västerländska, framför allt den svenska, politiska kulturen. Yttrandefriheten är näppeligen hotad av muslimska invandrare – tvärtor misar ju de senaste årens händelser att så gott som alla sluter upp och försvarar yttrandefriheten som princip, även de somär starkt kritiska till hur den används. Den västerländska humanismen, däremot, tycks ha urholkats en del under senare år. Hotet kommer dock mer från xenofobiska mörkerpersoner som fru Kjersgaard i Danmark än från den muslimska minoreteten.

  Jag känner ett antal invandrare, främst från Iran. De är alla sekulära, hårt arbetande och tillskyndare av västerländska värderingar, även om de vuxit upp i en muslimsk diktatur. Eller kanske på grund av det.

  1. Stardust, jag tror att vi skrev ungefär samma sak samtidigt. Även om dina meningar är lite mer välformulerade än mina. Skyller på ”allt för stor belastning” 🙂

 18. Admin,

  Din uppfattning är att det är ett hot mot yttrandefriheten att kritisera ledande världsreligioner. För mig låter det som 1300-tal. Alla religiösa, ideologiska, politiska och andra uppfattningar måste få kritiseras fritt. DET är yttrandefrihet!

  ”Sedan, vilka är de muslimer som propagerar för det som du påstår”

  Finns inga muslimer som propagerar emot yttrandefrihet? Vet du någonting alls om hur det är ställt med den saken i länder som Iran, Saudiarabien, Somalia etc. Faktum är att inte en enda nation med Islam som statsreligion (finns ca 50 st) lyckats utveckla något som ens kommer i närheten av demokrati. Där har du Islam i ett nötskal. Våld, förtryck, barbari, vad gäller den politiska sidan av Islam, och det är den som sätter agendan. Om folk sedan kallar Jehovah för Gud eller Allah, är en ren språkdetalj som saknar intresse. Islam betyder f.ö. underkastelse, och det är ju också vad den ideologin kräver.

  ”grund att påstå att inte islam skulle vara humanistisk? ”

  Ett lästips verkar på sin plats. Nedan framgår i stora drag hur Islam skulle behöva reformeras för att kunna betraktas som civiliserad. Tillåt mig tvivla på att det någonsin kommer ske.

  http://www.reformislam.org/sve/

  Stardust.
  1. Jag är införstådd med den skillnaden, men frågan är om du förstår att Islam är något mycket mer än bara en religion? Islam dikterar livsstil, tro, ideologi intill detaljer i människors vardag. Sekulära muslimer? Jo det finns de som betraktar sig som sådana, men de betraktas inte som muslimer av de ”rättlärda”, utan som förrädare av religionen.
  2. Man räknar med att ca 1/3 av muslimerna i Sverige är bokstavstroende. Eftersom antalet muslimer ökar snabbt, så ökar andelen fanatiska muslimer också snabbt, såvida inte ratiot skulle förändras drastiskt. P.g.a. en misslyckad integrationspolitik sker det inte.
  3. Ang. Islams hot mot yttrandefriheten, se svaret till Admin. Dansk Folkeparti står, till skillnad från politisk Islam, för den västerländska traditionen av humanism och yttrandefrihet. Du tillhör förmodligen den sort som mäter humanism i antal beviljade uppehållstillstånd. Det är en endimensionell syn som jag inte delar.

  1. Patrik. Du förstod inte mitt resonemang kring yttrandefriheten. Och i övrigt känns det inte meningsfullt att debattera längre med dig eftersom du enbart kommer att fortsätta med dina islamofobiska åsikter utan reell grund. Jag har förstått att du anser att Sverige blir ett bättre samhälle om vi tvingar ut invandrare från landet, jag har en annan åsikt och andra lösningar på de problem som finns i vårt samhälle. Vi får nog nöja oss med att konstatera det.

 19. Haha, Putte, nu har du avslöjat dig rejält. Precis som så många andra sverigedemokrater påstår du en massa Eurabia-myt-skit, utan seriösa källor och utan vett och sans.

  Dessutom kommer du med tillmälen av precis samma slag som du beskyller andra för att göra, och du påstår att jag (och Magnus) anser saker som vi aldrig har hävdat.

  Det finns ingen poäng att diskutera vidare med dig, tyvärr.

 20. ”Jag har förstått att du anser att Sverige blir ett bättre samhälle om vi tvingar ut invandrare från landet”

  Haha, och ni har mage att anklaga *mig* för att klistra påhittade åsikter på *er*! Otroligt.

  Det enda vi är överens om är att det inte finns någon idé att diskutera vidare. Ni härsknar till och tappar vett och sans när man manövrerar ut er med argument. Inte särskilt vuxet.

  1. Patrik: Jag utgick bara från att du stöder kontentan av SD politik så som det presenteras på hemsidan eftersom du är SD-politiker. Kärnan i er politik som ska lösa alla problem är ju att begränsa invandningen och frammana (t ex genom utmålande av muslimer som emot yttrandefrihet och inhumana) en utflyttning, när vi i själva verket behöver både arbetskraft och iderikedom.

 21. Lägg av nu, Patrik. Det där du framför är inte argument – det är ogrundade farhågor helt utan verklighetsförankring. Du talar om islam som ett hot mot yttrandefriheten i Sverige, bara för att yttrandefrihet saknas i många muslimska länder, men du kan inte anföra något stöd för att yttrandefriheten verkligen skulle vara hotad här. Och det fakturm att du kallar Pia Kjersgaard för ”västerländsk humanist” får mig att fundera över hur du definierar det begreppet – knappast på samma sätt som jag i alla fall 😉

  Pia Kjersgaard får det att vända sig i magen på mig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *