• magnus.callmyr@gmail.com

Drogtesters integritetsproblem

Drogtesters integritetsproblem

SvD skriver i två artiklar om drogtestdelen av integritetsutredningen och de medicinska tester som företag och organisationer kan utföra (SvD1).

Det föreslås att drogtester enbart ska kunna användas vid ”berättigade skäl” enligt artikeln. Utredningen föreslår bland annat att man inte ska kunna begära drogtester på alla, något som får skarp kritik från näringslivets intresseorganisation. Och organisationen är även negativ till att utdrag ur belastningsregistret inte ska kunna missbrukas på det sätt som det görs idag.

Ett behandlingsföretag som är nära knutet till näringslivets intressen har länge kritiserat utredningen, bland annat i Dagens Industri tidigare i somras. De påstår att drogtester av säkerhetsskäl inte ska kunna göras längre till följd av utredningen. Denna åsikt framförs som argument även i dagens SvD (SvD2) av detta företag. I DI-artikeln påstår Ljung & Sjöberg att enligt det nya förslaget kan tester bara genomföras som en del av en påbörjad behandling, något som personaldirektörerna i flera storföretag hakar på i SvDs första artikel, t ex chefer från Systembolaget, Logica och SSAB.

Det här är märkligt, för läser man utredningen, finns inget stöd för Ljung & Sjöbergs påståenden, och sålunda inte heller för det som storföretagen påstår. Det står snarare väldigt tydligt att tester ska kunna genomföras av säkerhetsskäl. Så frågan är varför näringslivet påstår detta.

Idag används bl a drogtester väldigt lättvindigt och omfattande. Både inför nyanställningar och av personal i övrigt. Och ett tidigare missbruk har t ex i mitt personliga fall varit skäl för att få nej vid en anställningsprocess, och jag antar att jag inte är ensam om det. Samhällets exkludering är omfattande. Det är inget annat än en diskriminering, och jag har länge efterlyst att missbrukare ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Därför är det bra att integritetsutredningen begränsar såväl när drogtester får användas, som hur de ska gå till, där utredningen stärker arbetstagarens position. Dock utan att säkerheten hotas som näringslivet felaktigt påstår.

Så frågan är varför Ljung & Sjöberg i flera artiklar påstår felaktigheter om utredningens förslag. Det kan man så klart enbart gissa sig till. Låt mig bland annat anta att den, enligt hemsidan, nystartade provtagningsverksamheten vid Ljung & Sjöberg inte omfattar de krav på ackreditering etc som framförs i utredningen.

Sedan, visst är det som Ljung & Sjöberg säger katastrofalt med missbrukets konsekvenser. Men att stödja en lagstiftning som i flera fall visat sig missgynna den de påskiner att de vill skydda i första hand, missbrukaren, är inte rätt väg att gå. Det är bra om missbruk på arbetsplatserna upptäcks och kan behandlas så tidigt som möjligt, men det är inte enbart förnekelsebehovet som ligger bakom människors ovilja till drogtester etc, det är det begränsade skyddet som finns. Både vad det gäller säkerhet för individen som genomgår tester, anställningstrygghet och vilken form av rehabilitering som krävs och erbjuds i de fall då en arbetstagare har ett missbruk. Integritetsutredningen förstärker skyddet kring testerna, vilket enbart kan ses som positivt.

Att stödja missbrukare inom näringsliv och organisationer är ett angeläget ämne, men att attackera ett utredningsförslag som stärker deras rättigheter är inte rätt väg att gå vare sig för missbrukare eller näringslivet. Det finns andra vägar att gå, t ex att inte förstärka stigmatiseringen och utpeka alla missbrukare som säkerhetsrisker, utan i stället förstärka lagskyddet och kraven på effektiv behandling, där Ljung & Sjöbergs 12-stegsinriktade behandling utformad efter näringslivets behov kanske inte alltid är den lösning som är att föredra.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Drogtesters integritetsproblem

exkriminellPublicerat den  2:04 e m - Aug 24, 2009

Bra där Magnus Callmyr, att stigmatisera missbrukare är ju/och har alltid varit samhällets metod för hålla dessa ”på mattan” de behövs som ett varnande exempel. Ska de ha en chans att komma tillbaka in i samhället behöver de hjälp av bland annat de frivilligorganisationer som finns. Eller slå sig in med ”EGEN KRAFT”. Problemet i ett vidare perspektiv med drogtesterna är att för alkoholmissbrukare, finns ett fackligt skydd. Arbetsgivaren är alltså skyldig betala behandling, eller del därav. För narkomaner finns dock icke detta skydd. Här står det arbetsgivaren fritt avskeda missbrukaren, eller sällananvändaren som ”råkat torska” vid testet. En ytterligare belysning av denna lucka i lagen om arbetarens fackliga rättigheter är nödvändig.
Keep up the good work!
exkriminell

    adminPublicerat den  1:39 f m - Aug 26, 2009

    Ex: Det finns mycket att göra politiskt för att underlätta för den som vill ta sig tillbaka till samhället. Det kanske är dags att vi börjar påtala detta tydligare! Och jag tror att våra berättelser från våra erfarenheter är nyttiga där!

Leif StenbergPublicerat den  1:02 f m - Aug 26, 2009

Utredningens förslag om drogtester bygger på det orealistiska antagandet att en drogmissbrukare självklart inte lägger sig sådant som inte är hans jobb på arbetsplatsen. I verkligheten är det så att en drogmissbrukare är en riskfaktor så snart som han vistas på arbetsplatsen oavsett vad som är hans arbetsuppgifter.

Där jag jobbar tillverkas komponenter som ingår i elektronik som i sin tur sitter i tåg, flygplan, sateliter, bilar osv. En ej upptäckt defekt kan orsaka svåra olyckor. En defekt kan till ex uppstå genom att det kommer in någon obetydlig förorening i processen på fel ställe. Den som orsakar defekten kan vara vem som helst som vistas i lokalen och beter sig på ett olämpligt sätt.

Tänkte inte på det, var den stående repliken i ett TV-progam för några år sedan.

    adminPublicerat den  1:20 f m - Aug 26, 2009

    Leif: Jag föreslår att ditt företag investerar i någon form av kvalitetskontrollsystem. Informera gärna också om vilka flygplan etc som använder era komponenter eftersom jag inte vill flyga med flygplan med komponenter från ett företag som inte har något kvalitetssystem eller som inte har kontroll över var föroeningar kommer in i processen. Ditt företag verkar ju helt livsfarligt.

Lämna ett meddelande