• magnus.callmyr@gmail.com

Privat vs offentlig välfärdskvalitet

Privat vs offentlig välfärdskvalitet

Socialdemokraternas Carin Jämtin följer idag på DN Debatt upp den debatt som följt utifrån hennes tidigare inlägg om skolan och ”valfrihetsreformen” och privatskolorna. Jag brydde mig inte om den debatten eftersom den rörde skolan. Men det finns en intressant parallellfrågeställning ang. skillnaden mellan offentliga välfärdsföretag och privata välfärdsföretag.

Det Jämtin riktar in sig på är att välfärdsföretagens vinster går till ägarna och att vinsterna ofta kommer från sämre personaltäthet eller användning av billigare sämre utbildad personal.

Det är intressant kopplat till missbrukarvården. Nu är visserligen trenden sådan att valfriheten minskar inom missbrukarvårdsområdet genom att allt mer av den sker i offentlig regi. Det medför ofta sämre vård med tanke på den vårdfilosofi som präglar merparten av denna offentliga vård. Samtidigt finns det en stor andel av missbrukarvården som fortfarande äger rum i privat regi, med flera små aktörer och några stora aktörer där det mest namnkunniga är vårdföretaget Attendo.

Missbrukarvård är i mångt och mycket ett hantverk där behandlaren är viktig, och för behandlaren är dels behandlarallliansen och dels kompetensen i sakfrågan avgörande. Just kompetensfrågan är intressant. Min erfarenhet av de privata vårdgivarna inom missbrukarvårdsområdet är att utbildningsnivån, och lönenivån, är låg. Väldigt ofta saknas kompetens i socialpsykologi och anknutna ämnen, något som enligt min syn är oerhört viktigt.

Det skulle vara väldigt intressant att studera utbildningsnivåerna på de anställda inom missbrukarvården, hur många som har kompetens motsvarande högskolenivå och studera kopplingen mellan det och driftsform respektive specialstudera de privata vårdgivarna och deras vinstnivåer de senaste åren.

Jämtin tar upp en frågeställning som borde intressera alla aktörer inom välfärdsföretagandet.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Privat vs offentlig välfärdskvalitet

Ola BergPublicerat den  7:12 f m - Aug 7, 2009

Hela vinsten med privata aktörer ligger ju inte i att de är privata, utan att man kan välja dem om de är bättre än alternativen, och välja bort dem om de är sämre än alternativen.

Att mäta utbildningsnivå osv är en sak, men det viktiga borde väl vara att konstinuerligt mäta resultaten? För hur ska man annars kunna välja?

    adminPublicerat den  1:01 e m - Aug 7, 2009

    Ola: Självfallet är utfallet viktigt för alla verksamheter. Det finns många aspekter på kvalitet, men jag vill ändå tro att t ex personalens utbildningsnivå har en korrelation med utfallet annars vore det lite tragiskt. Det är inte allt som påverkar, men oavsett det tycker jag att det är en intressant aspekt som Jämtin för fram.

Lämna ett meddelande