Alkohol och en cl genus

CAN har igår överlämnat en rapport till EU-mötet i Jönköping, i vilken det framgår att alkoholkonsumtionen, det särskilt farliga berusningsdrickandet, bland unga ökar (SvD). Och det gäller främst länderna söderut eftersom vi i Norden ligger högt sedan länge av tradition.

Samma trend som vi sett i Sverige är tydlig även för övriga Europa. Det är bland de unga tjejerna som ökningen är särskilt markant. Sakta men säkert närmar sig kvinnorna dryckesmönster som männen haft. Antingen tycker man att det är sunt utifrån en jämställdhetsperspektiv och att det visar på att bilden av ”fina flickan” håller på att raderas ut. Det skulle vara en sund utveckling. Eller så tycker man att det är olyckligt att något driver även (de unga) kvinnorna till ett mer destruktivt förhållande till alkoholen.

Skulle det vara så att dryckeskonsumtionsbilden motsvarade en allmän bild av att samhället jämnar ut könsskillnaderna allt mer, skulle jag vara mindre oroad. Nu är inte det min tolkning av samhället. Alltså tycker jag det är mer alarmerande att konsumtionsökningen har en genusaspekt. Kanske är det så att ”det finns en anledning till att Jeppe super”, och att när samhället fortsätter att vara ojämlikt, flyttar de unga kvinnorna fram positionerna där de kan. Och inom det destruktiva området finns det ju inga större hinder. Där finns inte längre de tidigare moraliserande attityderna om hur ”fina flickor” ska vara, de är allt mer är bortsopade, och därmed kan konsumtionsökningen äga rum särskilt för de unga kvinnorna.

Det gäller inte minst när, som rapporten menar, alkoholreklamen allt mer aggresivt riktar in sig på ungdomar. Jag tror visserligen att det även finns en psykosocial bakgrund till problemets ökning, men uppenbarligen spelar reklam en stor roll. I det perspektivet kan jag förstå att näringslivets språkrör SvD driver linjen att KDs förslag om en mer restriktiv alkoholpolitik är felaktig, likväl som jag kan förstå att de kommersiella krafterna bakom alkoholkonsumtionen skriver debattinlägg på SvD och kritiserar KD.

I debattartikeln kritiserar Sprit- och Vinleverantörs-föreningen en politik som skulle vara i linje med den forskning som SoRAD presenterat där samband mellan konsumtion och pris tydligt framkommer. De gör det utifrån att länder i södra Europa som tvingat fram de lägre skatterna i Sverige skulle ha en bättre situation än Sverige, så är inte fallet. Dels som CAN visat så ökar den destruktiva konsumtionen bland unga i södra Europa. Dessutom ger följande bild en lägesbeskrivning över hur alkoholkonsumtionen ser ut. Den är tydlig. Den är också bakgrunden till att över 23 miljoner EU-medborgare är alkoholberoende, drygt 195 000 EU-medborgare dör varje år på grund av alkohol och att mer än sju miljoner barn i EU lever i miljöer där alkohol missbrukas (IOGT).

Enligt CAN ser konsumtionen ut så här:

X

Det ger en bild av att Europas alkoholpolitik inte är så framgångsrik som leverantörföreningen vill påskina. Inte heller vad det gäller utvecklingen får deras argument särskilt bra stöd, även om totalkonsumtionen gått ner särskilt i Frankrike, Italien och Spanien. Alkoholkonsumtionen är mycket hög i dessa länder, och knappast en förebild om man vill komma till rätta med de kraftiga sociala problem som finns kring alkoholen och som få verkar vilja tala om.

X

Sedan har Sprit- och Vinleverantörs-föreningen rätt i att det är viktigt att arbeta mot den illegala handeln, t ex genom EU-påverkan för förändrade införselkvoter, tullsamarbete etc. Det hade hedrat dem om de också tagit fasta på att reklamen, särskilt den reklam som inriktar sig mot unga, är ett stort problem. Inte minst för unga tjejer.

Och, bilderna ovan är väl rätt så tydliga kring att den svenska politiken har varit relativt lyckad, särskilt utifrån t ex denna forskning kring alkoholkonsumtion och skador.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *