• magnus.callmyr@gmail.com

Substitution och politik

Substitution och politik

DN och SvD skriver idag om forskningen vid Malmö Högskola som bl a Björn Johnson bedrivit. Den handlar om heroinister och substitutionsbehandlingen. Resultatet av forskningen är att de flesta landstingen lyckas att erbjuda vården inom vårdgarantins tid på sex månader, dock framgår det inte i DN och SvD vilken kvalité  det är på vården, om det enbart är medikaliserad vård eller om vården innebär en bredare människosyn än så.

En slutsats forskaren Johnson drar är att väntetiderna är oacceptabla och han menar att två veckor är maximal väntetid i detta fall, vilket är en syn som jag helt delar.

En slutsats jag drar av forskningen är att politiker och tjänstemän i Skåne, Östergötland och Gävleborg hellre ser att narkomanerna dör än får vård inom rimlig tid, väntetiderna i Skåne är uppemot ett och halvt år. Som skäl till detta anges i artikeln att det bland annat handlar om personalbrist. Det är lite märkligt att när arbetslösheten ser ut som den gör så låter man hellre narkomaner dö i förtid än anställer mer personal. Det vore intressant att fråga politikerna från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet varför deras människosyn ser ut på det sättet.

I Gävleborg är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som styr och vägrar ge människor den vård de har rätt till. Landstinget i Östergötland styrs av Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Den gemensamma nämnaren för de landsting som bedriver en inhuman politik verkar vara alliansen i samarbete med Miljöpartiet.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Substitution och politik

IsprinsessanPublicerat den  6:58 f m - Jul 2, 2009

Vill bara lägga till att jag tror att DN skrivit fel:
Antalet landsting som erbjuder metadonbehandling mot beroendet har ökat från 11 stycken 2006 till 19 i dag.

Substitutionsbehandling ska det nog vara.

Studien presenterades mer ingående på Almedalsveckan igår och läser man informationen där så formuleras vården så här:
Vid seminariet presenteras en uppföljande studie av hur landstingen förmår att leva upp till vårdgarantin när det gäller behandling med Subuxone, Subutex eller metadon i kombination med psykosocialt stöd.

Länk: http://tinyurl.com/nal8gw

    adminPublicerat den  9:22 f m - Jul 2, 2009

    Du har koll som alltid, visst har DN missat. Tack för info om vårdinnehåll, där psykosocialt stöd enligt mitt tycke inte är mycket att hurra för, en psykosocial behandling borde vara självklar, om man inte har ambitionen att alla ska vara kvar i den läkemedelsbaserade (vilket egentligen inte många förutom anordnaren av det där seminariet borde vara intresserade av…) vården.

StardustPublicerat den  6:25 e m - Jul 2, 2009

Faktum är att regionpolitikerna här nere i Skåne tar frågan på allvar, de har skjutit till mycket extra pengar (20 miljoner per år). Problemet ligger istället inom sjukvården, framför allt personalmässigt.

En missbruksvårdgaranti på två veckor vore rimligt, tycker jag. Den borde gälla alla former vårdinsatser där det finns belägg för positiva effekter, och förenas med valfrihet för klienten/patienten.

Att psykosociala insatser normalt bör ingå i läkemedelsassisterad behandling tycker jag är självklart. Problemet är att det ofta bygger på samverkan med socialtjänsten, som har ansvaret för sådana insatser, åtminstone när det gäller psykosocial behandling (kuratorsinsatser och psykiatriska insatser brukar sjukvården stå för). Samverkan fungerar väldigt olika i olika landsting och kommuner. Det vore bra med en huvudman, tycker jag.

    adminPublicerat den  6:33 e m - Jul 2, 2009

    Jag håller inte riktigt med om att politiskt ansvar enbart handlar om tillräckliga ekonomiska resurser, det handlar också om att följa upp och säkerställa att tjänstemännen gör det som är deras jobb, ser till att vården fungerar. Att det saknas personal när landsting efter landsting säger upp personal tror jag inte på, därmed inte sagt att dina obeservationer är felaktiga.

    Ja, som du vet anser jag att det krävs både psykosocialt stöd (a la socialtjänst/bostad/praktik osv) och psykosocial behandling (a la sjukvård/KBT/PDT). Ett alternativ till en huvudman kan vara politiker som ställer krav och engagerar sig i frågan, och på olika sätt jagar med blåslampa/tar i örat där det inte fungerar. 😉

StardustPublicerat den  6:36 e m - Jul 2, 2009

Japp, håller helt med dig!

Självskador och politikPublicerat den  2:27 e m - Jul 6, 2009

[…] om tre landsting som inte var intresserade av att uppfylla vårdgarantin för opiatmissbrukare, se detta inlägg. Gemensamt är att det är alliansstyrda landsting. Fram tonar allt mer bilden av att i alliansens […]

Lämna ett meddelande