Ord och konstruktioner

Jag sitter med min uppsats och jobbar med analysen av hur en missbrukare konstrueras i Socialstyrelsens riktlinjer. Ett resonemang finns i texten kring hur missbrukare ska benämnas. Socialstyrelsen menar att orden ”missbrukare” , ”narkoman” etc är stigmatiserande (utpekande) och moraliserande, och vill i stället ersätta dessa ord med ”personer med missbruks- och beroendeproblem”. Mitt problem är att jag reagarer mer negativt på användandet av ”personer med problem” än ”missbrukare”, för mig är ”problem” mer utpekande och mer innehållsmässigt negativt än missbrukare.

Men detta kanske är ett exempel på svårigheten att forska kring något som ligger en själv nära. Min förförståelse att missbrukare är ”som vem som helst i stort sett” kanske påverkar min förmåga att vara neutral i analysen av konstruktionen av vad en missbrukare är. Jag gillar verkligen inte sammanlänkningen med ”problem”. Jag är åtminstone kluven i frågan.

Den som vill får gärna ha åsikter om orden!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Ord och konstruktioner”

  1. Ja, man kanske menar att ett problem går att lösa, men att ett missbruk är en slags kvarstående problematik, ordet problem igen!
    Problem är väl fortfarande ett ganska milt ord, men missbruk är ett väldigt laddat ord…

    1. V: Jo, det är väl två laddade ord i sammanhanget. Och kanske är det så att problem är mildare variant. Däremot saknas konsekvensen i materialet jag studerar, vilket också ger ett mer märkligt intryck. Jaja. Så är det.

  2. Det är intressant att man tolkar ord och dess innebörd så olika. Ordet problem har för mig ingen som helst negativ klang, ibland snarare positiv. För att en människa ska kunna ha ett problem måste hon själv ha insett det, annars är det inget problem för henne. Därför är människor som har problem aktivt tänkande och kännande individer. Problem implicerar också lösning vilket inte missbruk/missbrukare direkt gör. Sedan har jag själv problem (!) med ordet missbrukare och är säkerligen inte rätt person att analysera det.

    1. Maria: Det som jag har lite problem (!) med i sammanhanget är när samhällets styrande myndighet på området definierar ”dem som använder droger” med ”problem”. Det skrämmer mig lite att i det ligger en betydelse som försvårar återinträdet i samhället, särskilt när det kombineras med att allt mindre satsas på effektiva lösningar. Men jag vet inte, jag kanske tänker fel där. Fast oroad är jag ändå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *