Forskartomtar

Jag sitter med min uppsats och läser i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård. Där står:

Enligt vissa forskare finns det däremot ingen vetenskaplig kunskap om det sociala stödets betydelse för att man söker sig till behandling. Vidare påpekas att forskningsresultaten när det gäller det sociala stödets betydelse för den mera långvariga rehabiliteringsprocessen, genom att t.ex. motverka negativa upplevelser av stressituationer, är motsägelsefulla. Familjerelationer kan också hålla kvar den enskilde i ett missbruk eller beroende. Att leva med en annan person med missbruk eller beroende i familjen kan enligt forskningen öka narkotikabruket. Det är svårt att dra några generella slutsatser om betydelsen av att ha en partner. Flera forskningsöversikter påpekar att familjens möjligheter att fungera stödjande är beroende av familjens resurser i vid mening (s.k. exosystem), som: övrigt informellt nätverk, materiella resurser, samhällets service, professionellt stöd, tillgång till behandling.

Om detta kan man säga mycket.

Jag begränsar mig just nu till att vara irriterad över hur svårt det ska vara för forskare att inse att människan är i stort behov av ett socialt nätverk för att klara av att bryta ett missbruk. Sedan att det nätverket ska bestå av positiva relationer är en annan sak, nära på så självklar att det inte behöver stå i några riktlinjer att det finns en baksida av nära relationer också… Men i syftet att påpeka att det som hjälper är kognitiva tekniker och medicin så är det klart att det är viktigt att påpeka att det sociala inte är särskilt relevant.

Som sagt, det är korkat att tro att man som jag kan läsa en socialpedagogisk inriktning och tro att det passar bra för missbrukarvård. Människan är ju ingen social varelse utan enbart en kemisk konstruktion, eller hur det nu är… Hmm. Och just det, det får inte heta missbrukarvård heller, det ska heta missbruksvård. Det är missbruket som ska behandlas, inte människan som missbrukar. Väsentlig skillnad. Åtminstone om man jobbar på Socialstyrelsen.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *