• magnus.callmyr@gmail.com

ForskarHöjdare

ForskarHöjdare

Ok, för att vara rättvis (jmfr forskartomtar) ska jag redogöra för en briljant slutsats av Socialstyrelsens forskare inom missbruksvård:

Inom två områden ger arbetet med riktlinjerna kompletterande information och något starkare stöd för tidigare slutsatser, som bör beaktas i behandling.

Det ena området gäller anpassning eller matchning av behandlingens intensitet (längd, mängd och vårdform) till missbrukets eller beroendets svårighetsgrad.

Behandlingsresultatet för personer med svårare missbruks- eller beroendeproblem blir bättre med mer behandling, medan detta inte tycks spela någon roll för personer med mindre allvarliga problem…

Vad oväntat att om man har svårare problem så behöver man längre vårdtid, och vad oväntat att om man har mindre allvarliga problem så blir man inte bättre av att vårdas under lång tid (det kan ju vara så att vården fungerat lite tidigare än lång tid då). Det är skönt att vi har så smarta forskare inom området missbruksvård.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande