logo

Stängt på grund av mordbrand

Bilden ovan är en faksimil från Nerikes Allehanda.

Den 2/9 utsattes jag för ett mordbrandsattentat i min lägenhet. Det kunde ha gått väldigt illa. Någon/några hatar mig och/eller mitt skrivande så mycket att den/de är beredda att offra ett helt flerfamiljshus för att tysta mig. Nu kanske det enbart gick bra på grund av att Nerikes Brandkår var på plats på osannolikt snabba 4 minuter, och för det ska de har stort beröm!

Detta hat, och den rädsla som gärningen framkallat, har gjort att jag har tystnat. Jag har inga kända fiender i min tillvaro, men jag har skrivit en hel del så jag antar att det handlar om det. Det kan handla om mina åsikter, om mina debattartiklar eller det jag uttryckt i bloggen. Det kan handla om mina granskningar, veckan före mordbrandsattacken publicerade jag två artiklar i en serie om tre hur en organisation missköter bidragsfinansierad verksamhet. Tidigare har jag publicerat granskningar om hur olika instanser förvanskar fakta och forskningsartiklar, hur vården inte fungerar, eller hur våra partipolitiker sköter det sociala området. Så länge gärningsmän är fria är det ingen som vet vad det handlar om. Därför har jag tystnat.

Jag själv anser att det är ett problem för demokratin när någon som bedrivit den verksamhet som jag har gjort med debattartiklar, blogg och bokförfattande tystnar till följd av ett attentat. I normala fall hade fler opinionsbildare delat den synen. Hittills har det varit tyst, t o m tyst när jag i media försökt påtala att det till och med i regeringens nyantagna strategi för det fria ordets försvar enbart lyfts fram som ett demokratiproblem att partipolitiskt aktiva, journalister i gammelmedia och konstnärer hotas.

Vidare har det för mig hittills varit ett i stort sett obefintligt stöd från samhället, åtminstone har det många brister. Jag har, till orimligt stora kostnader för mig, vidtagit vissa skyddsåtgärder, så borde det inte heller vara i en demokrati. Så det vi kallar för demokrati fungerar uppenbarligen inte på det sätt som jag har trott tidigare. Det är som så mycket annat i Sverige, en chimär. Men uppenbarligen ska vi inte heller tala om det. Precis som jag i mina texter lyft fram att det är mycket inom det socialpolitiska område jag verkar inom som vi inte ska tala om. Så nu gör jag verkligen inte det längre, och åtminstone någon/några (mordbrännare) är nog nöjda med det.

-

Har du tips om vem/vilka som ligger bakom så ring 11414 och begär att få bli kopplad till "Grova brott" i Örebro.