• magnus.callmyr@gmail.com

ITOK

ITOKHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Det har kommit ännu en utvärdering av en del av missbrukarvården och dess ekonomiska samhällseffekter, som SvD rapporterar om idag. Denna gång är det ITOK-projektet där Beroendevården i Sthlm och Kriminalvården samverkar kring ett metadonprojekt. Det ser rätt lovande ut även om projektet inte varit igång särskilt länge, och allt för få nått dit där jag menar att samhällets mål ska ligga.

Men analysrapporten pekar dels på några nyckelfaktorer kring att tänka steget längre än ”enbart” metadon, likväl som dessa är de riktiga svårigheterna, att få socialtjänst och arbetsförmedling med i projeketet. Det finns besparingar att göra OM individen kan fungera i samhället igen och sköta ett jobb t ex.

Åter igen pekas på problemet med avsaknad av systemtänkande och helhetsperspektiv. Men det är ändå ett steg på rätt väg. Och metadonprojektets resultat med samhällsekonomiskt 20 ggr pengarna tillbaka borde ju intressera våra politiker…

Samtidigt är det ju viktigt att konstatera att när vi i vår kurs om utvärderingar i höstas läste (iaf några få av oss) samhällsutvärderingen av ett liknande projekt kring Krami-verksamheten i Örebro som i den rapporten fick ungefär samma resultat som dagens omskrivna rapport, omkring 20 ggr pengarna tillbaka, så visste inte jag att Krami i Örebro lades ned 2007. Frågan är varför. Och följdfrågan är väl när ansvariga tjänstemän/politiker kommer lägga ned ITOK.

För uppenbarligen räcker inte samhällsekonomiska besparingar för att vidmakthålla fungerande ”missbrukarvård”. Sedan vet jag att det fanns de ”användare” i Örebro som var mycket kritiska mot Krami, likväl som mina egna erfarenheter av ungefär motsvarande för vuxna inte är de bästa, men det handlar mest om ”fel person på fel plats”, och är alltså inte strukturell kritik utan handlar mer om avsaknad av insikt, vilket i sig kan peka på strukturproblem.

Det saknas fortfarande en fungerande politisk debatt om missbrukvården, men det är åtminstone bra att SvD har en journalist som verkar intressera sig för problemområdet. Det är alltid något.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande