• magnus.callmyr@gmail.com

Nå sin botten

Nå sin bottenHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Jag läste en fråga hos SvDs psykolog från en medberoende förälder till en 53-årig alkoholist. Psykologens svar går ut på att föräldrarna ska vräka sonen så att han lättare når sin botten. Som jag ser det är det ett oerhört märkligt svar.

Dels undrar jag lite kring detta med att ”nå sin botten”, vilken behandlingsteoretisk grund vilar det på egentligen. Jag har nog lite svårt att tro att den tesen har sitt stöd i forskning och vetenskap. Jag tror att detta med nå sin botten kommer från 12-stegstraditionen/12-stegstänkandet. Och som tanke kan jag köpa resonemanget, det farliga blir när folk börjar ta det på konkret allvar. Som i detta fall. Tanken däremot att konsekvenser skapar motivation, dv kan skapa motivation, delar jag.

För på vilket sätt blir den 53-årige mannens liv lättare av att förlora sin bostad. 53-åringen har gått igenom mycket. Bara i den lilla texten i frågan framgår mycket som såväl behöver bearbetas som är exempel på konsekvenser. Att vara 53 och inte ha en försörjning, att vara 53 och ha misslyckats med två bättre utbildningar, att vara 53 och vara beroende av ens föräldrar, att vara 53 och inte ha en egen lägenhet och dessutom riskera att förlora den man har, bara i det ligger oerhörda konsekvenser, det är en ”botten”.

Självfallet har 53-åringen kunskap om den, men förmodligen som för de flesta behöver 53-åringen hjälp med att stadfästa insikten om konsekvenserna/guidning i motivation. Att han skulle bli av med sin bostad kommer inte göra den saken lättare, snarare tvärtom. Och åtminstone jag hade haft väldigt svårt att förlåta om mina föräldrar vräkt mig enbart för att ”ge mig mer konsekvenser”.

Det hade varit mycket bättre om SvDs psykolog klurat kring vilken behandling 53-åringen fått och möjligheter kring det. Jag antar att 53-åringen bor i en standardkommun, och då är möjligheterna till vettig behandling i stort sett mikroskopiska för en 53-åring med den bakgrunden. En minimibehandling kostar ca 120.000, något säger mig att i just detta fallet finns alla möjligheter till att ”byta” boende mot behandling oavsett om socialtjänsten är med eller inte.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande