• magnus.callmyr@gmail.com

Prevention & förebyggande arbete

Prevention & förebyggande arbete

Min trötthet ang vad det gäller den svenska narkotikapolitiken fortsätter. Idag skriver SvD (och DN) om den misslyckade preventionen i den svenska narkotikapolitiken. Den fungerar inte. Nähä. Så oväntat. Eller inte. Så länge svensk narkotikapolitik och särskilt det s k preventionsarbetet styrs och utförs av olika lallare kommer det se ut som det gjort, hundratals döda och tusentals liv till ”spillo” varje år.

För att komma åt narkotikaproblemet krävs en kraftfull politisk insats på det som vid en oinitierad och direkt anblick inte handlar om narkotikaprevention. Den dagen man ger upp tron på att skräckpropaganda, ”kunskap”, besök av f.d. sjörövare i skolor osv fungerar och i stället börjar prata om grundproblematiken kan Sverige hitta en väg som kommer att fungera lite bättre än dagens politik.

MIn åsikt är att man måste närma sig problematiken från grunden, den obehagliga frågan om ”varför”. Varför finns efterfrågan, hur kan den minskas? Vill man komma åt problematiken handlar de politiska förslagen om minskad segregation, ekonomisk fördelningspolitik, ökad satsning på skolan, ökad satsning på (psykiatrisk/missbrukar-) vård, och bland oss alla en förändrad attityd till vad är och hur åstadkommer man ”lycka” (för att anknyta till en intressant men begränsad diskussion som pågår på Nonicoclolasos blogg).

Till dess, fortsätt gärna att förfasas över statistiken. Det kommer politiker, tjänstemän, journalister och svenssons kunna göra läääänge framöver. Tröttsamt.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Prevention & förebyggande arbete

SkymtPublicerat den  1:07 e m - Okt 6, 2008

Instämmer med föregående talare.
Det är ett sjukt land där ett beroende av en viss kemikalie är ett medecinskt fall, men ett beroende av en annan är ett juridiskt.

Invictus SolPublicerat den  1:14 e m - Okt 6, 2008

”Till dess, fortsätt gärna att förfasas över statistiken. Det kommer politiker, tjänstemän, journalister och svenssons kunna göra läääänge framöver.”

Vilken statistik? Hela drogproblematiken är ju helt uppblåst utöver alla rimliga proportioner. Titta till exempel på dödsstatistiken (det säger givetvis inte allt men ger en fingervisning om farorna med droger):

Av alla drogrelaterade dödsfall står alkohol och tobak för 97 procent. Av de resterande 3 procenten utgörs två tredjedelar av medicin som skrivits ut av läkare. Mindre än 1 procent av drogrelaterade dödsfall kan härledas till alla illegala droger sammanlagt.

I dödsstatistiken totalt dominerar Alkohol & Tobak (ca 22%), välfärdssjukdomar (15%), … gifter i miljön (3%), trafikolyckor (2%), sexlekar och oskyddad sex (1%) och lillegala droger (0,6%).

I över 80 procent av alla anmälda våldsbrott ingår alkohol som en av huvudingredienserna.

AdminPublicerat den  1:59 e m - Okt 6, 2008

1. Jonas: Tack, kul att vi är överens om denna del av politiken…

2. Skymt: Det du skriver om är en annan fråga, det har debatterats på annan plats av bla dig. Ovanstående innebär inte på något sätt ett stöd för liberalisering…

3. Invictus Sol: Det du tar upp har inte heller med det jag skriver att göra, men jag håller med dig om att samhället måste titta på all problematik. Just nu handlade inlägget om prevention och droger (i vilket det förutom narkotika såväl, vilket du säkert förstår om du tänker till, ingår alkohol och annan problematik). Och, på vilket sätt menar du att hundratals döda och tiotusentals liv ”i undantag” är ”uppblåst statistik”, spelar de liven ingen roll för dig? Human inställning i så fall…

Invictus SolPublicerat den  2:58 e m - Okt 6, 2008

Nej, det är inte det jag vill åt – och du försöker sätta ord i munnen på mig vilket jag varken sagt eller tänkt!

Du nämnde att statistiken var något att förfäras över och jag gav lite statistik som svar. Visst, alla former av droger medför obeskrivligt lidande för missbrukaren så väl som dennes nära och kära. Denna sida av drogeländet är speciellt viktigt för dig som har en historia av drogberoende. MEN – ur en mer objektiv, distansierad och mindre passionerad synpunkt är problemet med illegala droger en droppe i havet. Samhällsproblemet med illegala droger blåses upp samtidigt som t ex problematiken med de lagliga drogerna tonas ned. I vårt samhälle lägger vi 99 procent övervakning på ett 1 procent problem.

Det finns avsevärt viktigare saker vi bör titta på om vi vill öka människans välbefinnande och skapa ett gott samhälle att leva i. Och gör vi det finns det mindre behov av droger, även om de fanns tillgängliga i varje gathörn. Så på den punkten är vi helt överens. Men som sagt, mediedrevet drar dit skräcken finns: droger, terrorister, ekonomiska kriser…

AdminPublicerat den  3:00 e m - Okt 6, 2008

5. Invictus Sol: Ursäkta om jag misstolkat dig. Inte meningen, jag drog dock mina ”slutsatser”, vilket kan vara fel, likväl som dem är utifrån min intressesfär…

Invictus SolPublicerat den  3:05 e m - Okt 6, 2008

Jo, jag vill också tillägga att i dagens samhälle behandlas missbrukare som pariah. Idag förlorar man i princip alla sina rättigheter om man uppvisar ett positivt drogtest. 95 procent av befolkningen behöver någon att sparka på, och när man nu inte längre kan ge sig på homosexuella eller invandrare och ge dem skulden för allt ont ger man sig på de ännu svagare – missbrukarna. Dessutom är samhällsinsatserna vad gäller förebyggande arbete så väl som botandet av drogberoende är rent medeltida.

RealistPublicerat den  9:40 e m - Okt 6, 2008

Och du är så korkad att du tror att jag släpper igenom din kommentar? /MC som tog bort ”Realists” dravel

Lämna ett meddelande