• magnus.callmyr@gmail.com

Liberaler. Prostitution. Cannabis.

Liberaler. Prostitution. Cannabis.

Jaha. Jag kanske ska skriva en miniversion om mina tankar kring prostitution mm. Jag gav upp det när det tidigare var aktuellt. Nu blev det aktuellt igen, och ett för mig illustrativt sätt. Det handlar om 14-åriga (sedermera äldre dock) prostituerade Tessan som tillhörde dessa som liberalerna gärna värnar om, de som säljer sex. Oj, ”säljer sex frivilligt”. Eller det blir ju också fel, för det är det som är min poäng. Att sälja sex frivilligt är inte alltid frivilligt. Som i fallet Tessan.

Det jag vänder mig mot är den allt för enfaldiga nivån på dessa diskussioner (se t ex inlägg hos Nonicoclolasos här) att liberaler hävdar rättigheten till prostitution uifrån frivilligheten. I liberalers värld är frivilligheten alltid enkel, där finns aldrig en psykologisk dimension, det som gör frågan än mer komplex. Och läser man debattörerna verkar det knappast heller något sådant intresse för den delen. Det verkar alltid som att intresset att skydda rättigheten att använda en annan människas kropp, t ex som alltid försvarat av Blogge som t om i detta inlägg hänvisar till Nya Zealand som gott exempel a la skademinimering. Jag är inte imponerad av rapporten om minskningen av problematiken. Men visst är det så att situationen blivit aningen bättre i Nya Zealand, det brukar bli det med skademinskning. Frågan är om man ska vara nöjd med det. På vilket sätt hjälper det Tessan om man håller kvar henne i att ”Utan männens beröring är hon ingen”.

För mig är det psykologiska mer intressant. Eftersom åtminstone Nonicoclolasos använder sig av forskning för att debattera frågan och hävda att det är en simplifiering av debatten i Sverige, vill jag bidra med några för mig viktiga forskningsdokument. De behandlar återupprepningstvånget (som kan bidra till såväl prostitution som utsvävande sexliv), och vill man sätta sig in i frågeställning kan man läsa artikeln ”Does Childhood Sexual Abuse Set in Motion a Cycle of Violence Against Women?” ur ” Journal of Interpersonal Violence. Vol 20(4), Apr 2005, pp. 455-462″, eller i artikeln ”Child sexual abuse and sexual revictimization” ur ”Clinical Psychology: Science and Practice. Vol 9(2), May 2002, pp. 135-164”. Så vad gör, kära liberaler, att ni vet att det är frivilligt beteende kring prostitution och inte ett underliggande sexuellt upprepningstvång från ett sexuellt utnyttjande som ni väljer att tolka som frivillighet? Hur kommenterar ni det som Tessan berättar, när det frivilliga helt plötsligt är en drog för att skada sig, eller en psykologisk term ”upprepningstvång” t ex av våldtäkter eller sexuella övergrepp på barn?

I samma veva, Blogge som gärna försvarat legalisering av Cannabis, med bloggningar a la ”lättare rekreationsdrog” , ofta tillsammans med Projo.  På vilket sätt är 20-åringens håglöshet med sammanfattningen ”jag vill inte jobba, bara gå på soc, och helst flytta till land där cannabis är legaliserat” ett exempel på ”lättare reaktion”, tror du att du och 20-åringens föräldrar delar samma syn? Fast dem har väl fel och inser väl inte sonens bästa, alt är dem väl lurade av psykologen som svarar och andra samhällsföreträdare att cannabis är skadligt? Eller? Vad är era svar till dem?

Mitt svar är att det är just därför detta är en viktig fråga att motarbeta liberalernas syn och att psykologens råd om att söka den hjälp som går att få är korrekt, men att det nog kommer bli rätt svårt att få den hjälpen som behövs tyvärr. Men att man inte ska ge upp och gärna försöka engagera sig politiskt för att få mer vård till dem som som t ex sonen som använder sig av ”lättare rekreationella droger”.

Jag tycker det är intressant när liberaler, eller för den delen, libertarianer, svarar mig! 🙂

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Liberaler. Prostitution. Cannabis.

NiclasPublicerat den  8:36 e m - Aug 11, 2008

Det finns det jag håller med om och det jag inte håller med om i detta inlägg. En sak jag inte håller med om är att den liberala synen skulle vara enfaldig.

Att beteenden som prostitution orsakas av tidigare händelser är för mig helt självklart, eftersom jag inte anser att fri vilja existerar. Men det liberala frihetsbegreppet handlar inte om denna filosofiska fråga utan är en teori om gränser för statlig maktutövning. Ingen är fri i fundamental mening – prostituerar sig kunde man inte inte prostituera sig, äter man fullkornsbröd kunde man inte inte äta fullkornsbröd, etc. – men vi kan ickedestomindre vara fria i en viss mening om staten (eller andra maktutövare) inte förhindrar oss att göra x, om x är en handling som vi skulle vilja göra (helt oavsett orsaker).

Med denna utgångspunkt blir därför frågan inte om ett visst beteende är fritt i den meningen att det kunde ha undvikits, för det kan inga faktiska beteenden, givet världens historia fram till den tidpunkt beslutet att utföra ett visst beteende fattades. Utan frågan är: Ska beteende x, oavsett orsaker, tillåtas eller ej.

Och här hamnar liberalen lätt i konflikt med icke-liberalen. Liberalen vill tillåta x om individ A vill utföra x och om det inte på något signifikant sätt skadar tredje part. Icke-liberalen kanske då säger: ”Men A vill utföra x pga. händelsen y”, där y anses hemsk, ”och därför ska x inte tillåtas”.

Liberalen svarar: ”A ska få utföra x om A så önskar – men vi kan skilja på två fall: i – y:s hemskhet påverkar inte A:s välmående under eller efter utförandet av x och ii- y:s hemskhet påverkar A:s välmående under eller efter utförande av x. I fall i är x definitivt helt oproblematiskt och ska inte förbjudas. Men även i fall ii bör x tillåtas. Därmed inte sagt att det inte finns problem – utan att ett förbud mot x inte gör saker och ting bättre (ett skademinimeringsperspektiv).”

Om någon erfar olycka och psykiska problem av x kan hjälp erbjudas. Att vilja tillåta x är inte detsamma som att säga att x (och definitivt inte att y) är oproblematiska.

AdminPublicerat den  9:32 e m - Aug 11, 2008

Niclas/noniclolasos: Visst är det så att det finns ett etiskt perspektiv på liberalism som borde lyftas fram mer, det är inte en fråga om x enbart (som jag ser det), det är lite det jag försöker lyfta fram. Dvs att inte ha med flerdimensionell, intersektionellt inspirerad syn på prostitutionsfrågan är enfaldigt anser jag, xyz är alltid involverat, det handlar inte om x. Statens ingripande måste ju ta hänsyn till frågors komplexitet, dvs om x, oavsett y, kan antas skada A utövaren, B efterfrågaren och C tredje part direkt eller indirekt (z), och om så ska staten erbjuda skydd så långt det går genom reglering av x för att minska z. Det gör inte liberaler då rätten att utföra x oavsett y och z är/förefaller vara det viktiga, sålunda är liberalismens debatt av frågan enfaldig, särskilt när den förs på nivån att om A vill utföra x ska den få det så länge den inte direkt skadar B eller C.

SkymtPublicerat den  12:10 f m - Aug 12, 2008

Om man ser på det från offrets vinkel, vore det väl bättre om ”aktiviteterna” då skedde lagligt, och strikt reglerat av myndigheter med regelbunden läkarvård och mentala tester.. än din noll-vision där hon tvingas in i skymundan, stigmatiseras av samhället och kanske inte ens vågar söka hjälp…

Och rörande cannabis… varför ska till exempel Susanne Eriksson ( http://www.expressen.se/ledare/1.1015772/080123-ett-overgrepp ) straffas för att vissa föräldrar misslyckas med att uppfostra sina barn (vilket kanske inte är så konstigt, med tanke på det extremt hektiska samhälle vi lever i!)?

AdminPublicerat den  12:59 f m - Aug 12, 2008

Skymt: Ang prostitution. Vi har inte samma syn på statens roll… inte heller på hur stigma uppkommer eller den prostituerades förmåga till att söka läkarvård etc. Men framför allt har vi inte samma syn på hur människor mår bäst. Men det är lite svårt att föra en saklig debatt med dig om du drar slutsatser om min vision som du inte har belägg för.
Ang cannabis: Isobels osakliga vulgojournalistik är inte så intressant att läsa men vetenskapen är väl lite väl outvecklad för att göra några större uttalanden kring medicinsk cannabis om man vill försöka debattera frågan seriöst, du har kanske annan info om hur det ser ut på vetenskapsfronten, kom gärna med det i stället så kan vi diskutera. Medicinsk cannabis är ett intressant område som inte har något som helst med Susanne Erikssons situation att göra. Om du nu inte diskuterade medicinsk cannabis så tycker jag att Susanne är en person medan dem som skadas av cannabis är betydligt fler. Och, till slut, din okunskap i området visar du genom att tro att det handlar om uppfostran, men du är iaf inte ensam om det, jag har t o m klasskompisar som tror att det handlar om uppfostran.

SkymtPublicerat den  2:01 f m - Aug 12, 2008

Då du uppenbarligen tror att skadade människor mår bäst (varför annars din aversion mot skademinskning?), så är jag ganska glad att våra åsikter skiljer sig åt. Uppriktigt sagt framstår du som ett monster. Är din moral verkligen värd andra människors liv?

Och vill du ha fler exempel på vad cannabisens legala status lett tillhar du en lång och diger lista här:
http://blogs.salon.com/0002762/stories/2003/08/17/drugWarVictims.html

Och jag frågar: Är det värt det? Kan vi inte reglera istället för att tvinga fram dessa svarta marknader? Måste vi göda internationella brottssyndikat, istället för att beskatta? Måste vi ha så mycket lidande, bara för att du ska kunna känna dig.. ja, vad är det egentligen du är ute efter?

yhvdPublicerat den  10:21 f m - Aug 12, 2008

Hur hade 20-åringens föräldrar reagerat om han istället hade sagt ‘jag vill inte jobba, bara gå på soc, och helst dricka alkohol hela dagarna’?

Bra föräldrar hade rimligtvis reagerat på precis samma sätt som mot cannabis-20åringen.

AdminPublicerat den  11:28 f m - Aug 12, 2008

Skymt nr 5: Jag var inte helt nöjd med svaret igår (nr 4) som jag skrev i dagens inlägg, dock nog inte på det sätt som du ”hoppas”. Det kommer nog ett förtydligande under kvällen.

Sedan vad du nu skriver, hehe, det är lite underhållande. Varför skulle jag vilja ha skadade människor, min tro är dock att genom att bekämpa utbudet minskas skadorna mest effektivt, i kombination med korrekt stöttning av de som efterfrågar.

Den länk du kommer med innehåller en rad felaktigheter, t ex om överdoser, som i vanligaste form inte handlar om förorenade droger eller rädsla att söka hjälp, men du verkar uppenbarligen tro på det eftersom du postar länken. LIkaså, hur beklagligt det än är att det amerikanska samhället är trigger happy och att det finns några som listas som dött i polisräder så är det min tro att 1000000-tals fler än så skulle kunna sättas upp på en dödsfallslista om drogliberalerna fick drogerna avkriminaliserade.

Och, hur kan du garantera att inte brottslighet skulle finnas om liberalerna fick råda, och din modell råda? Men du menar väl att det inte finns någon kriminalitet inom cigarettområdet heller?

Och vad jag är ute efter, att minska liv som förstörs.

yhvd nr 6: Ja, det tror jag också att de skulle ha gjort, ser man sitt barns liv försvinna bort tror jag att man agerar oavsett vilken drog det är. Men jag tror att de hade haft det aningen ”lättare”, cannabis är ju lättare att ”manipulera” omgivningen med och dessutom mer mytomspunnen av t ex drogliberaler med önskan att kommunicera att det är en ”lätt drog” etc.

SkymtPublicerat den  12:23 e m - Aug 12, 2008

”1000000-tals fler än så skulle kunna sättas upp på en dödsfallslista om drogliberalerna fick drogerna avkriminaliserade.”

Skulle du testa kokain, om det blev lagligt i morgon?

Du kanske också vill undersöka hur många som dött av en överdos av Cannabis!

Till och med WHO (World Health Organization) säger emot dig. Länder med liberalare narkotikalagstiftning har färre problem, färre brukare och färre missbrukare!

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN01254783

eller om du vill läsa den faktiska undersökningen:
http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0050141

Vi delar samma mål, men har vi provat din strategi sen Nils Beijerots tid (ung 1968). Jag anser att det är dags för en utvärdering!

AdminPublicerat den  12:47 e m - Aug 12, 2008

Skymt: Nej, varför skulle jag använda kokain igen om det blev lagligt?
CB-överdos är det rätt få som dött av, men vad har det med saken att göra?

Sedan ang liberala lagar och antalet missbrukare, statistik är knepigt att jämföra mellan länder givet validitets- och reliabilitetsproblem med olika mått och definitioner (vilket också din artikel inleds med att konstatera), och jag tvivlar på att korrelationen mellan missbruk och legalisering är stark, bara en sådan sak som att use och abuse verkar förväxlas känns som om trovärdigheten i dina källor inte är så stark. Mitt intresse ligger inom abuse snarare än use.

Beijerot… nja, vi har/hade nog olika angreppssätt han och jag, han får stå för sitt och jag för mitt. I övrigt provade Sverige din strategi på 1800-talet, det fungerade lika illa då som det skulle göra nu.

SkymtPublicerat den  2:08 e m - Aug 12, 2008

”Nej, varför skulle jag använda kokain igen om det blev lagligt?
CB-överdos är det rätt få som dött av, men vad har det med saken att göra? ”

Men var tusan kommer dina 1000000-tals döda ifrån då?
Vad jag ville poängtera med frågan om kokain var att bara för att det legaliseras, så kommer inte folk automatiskt överge rationell tanke och stoppa armen full med nålar!

Även om statistik inte är en exakt vetenskap, så är det den enda vetenskap vi kan gå på, i sådana här frågor.
Och oavsett var ditt ”intresse ligger” så far folk illa av av de lagar som finns idag. Lagar som det tydligen ligger i ditt intresse att försvara.

Lagar som slösar mängder med skattepengar, och som oftast bara leder till att icke våldsamma människor åker i fängelse för offerlösa brott! Som på den här reaggea-festivalen i Uppsala, där polisen plockade över 200 ungdomar. Tänk om de kunde ägnat den tiden till att lösa riktiga brott istället!

Och jag har extremt svårt att tänka mig att Sverige hade en reglerad marknad för psyoaktiva preparat, där utbildad personal bidrar med råd och stöd, samt har rapporteringsplikt vid tecken på missbruk, på 1800-talet.
Eller att bordellerna hade jourhavande läkarpersonal, samt stödgrupper, tillgång till psykologer och annan mental hjälp och hjälp att finna nya jobb.

Vad tror du jag förespråkar för vilda-västern-samhälle egentligen? Berätta gärna, för jag tror jag kommer kunna skrocka gott åt det!

AdminPublicerat den  5:36 e m - Aug 12, 2008

Skymt: Sorry, lite trög idag, såg inte kopplingen till min text i inledningen, skyller på sömnbrist i natt… Iaf, jag menar att jag tror att som jämförelse med att bekämpa utbudet och jobba för mindre efterfrågan så leder en liberalisering till många många fler dödsfall även om det beklagligtvis i USA t ex dödas folk vid tillslag. Det försökte jag få fram.

Sedan, kokain lr inte handlar sällan om rationella val även om det kan vara fullkomligt rationellt att trycka i sig heroin lr vad det nu är.

Jag håller helt o fullt med dig om att ringa narkotikabruk ska avkriminaliseras.

Det är drogen jag vill ha fortsatt kriminaliserad.

Och 1800-talsjämförelsen handlar ju om en fri marknad för sprit, före regleringarna av spriten var det väl inte så hälsosamt, och jag har inte mycket tro på viss prevention av typen ”statligt råd – knark är bajs, bajsa inte (eller vad staten under Fries nu höll på med)”.

Så, vad jag tror om ditt förslag, uppenbarligen vill du ha regleringar men ändå inte som idag, eller snarare, du vill ha statskontrollerad utdelning av narkotika. DEt blir ju svårt, vissa droger kan ju vara direkt dödliga i kombination med andra givet vissa omständigheter, ska du tvinga alla att ta drogerna framför sjukvårdspersonal, eller tror du att en majoritet vill ha en stat som förser folk med direkt dödliga preparat utan kontroll eller det skulle det visst vara (well, givet alkohol så kanske ditt förslag redan finns men men, det är mer kompromiss kanske)? Ditt förslag känns som att det är mer utopia och inte vilda västern du vill ha i så fall.

MiaPublicerat den  8:02 e m - Aug 12, 2008

De unga flickorna som prostituerar sig gör bara en mer avancerad version av att tex skära sig i armarna.

Det är samma sak. Samma anledningar. Samma problematik.

Det finns saker som är frivilliga och det finns saker som är tvångsmässiga. Skillnaden är stor.

MiaPublicerat den  8:04 e m - Aug 12, 2008

Kan lägga till att jag lätt kan tänka mig att tex en 50årig promiskuös kvinna kan prostituera sig frivilligt.

Men en ung flicka som säljer sig till ‘gubbar’ äldre än hennes egen far är inte på långa vägar samma sak.

AdminPublicerat den  8:04 e m - Aug 12, 2008

Mia: Ja, det är ungefär vad jag tror också. Viktigt att komma ihåg i debatten, tycker jag. Och, jag är inte helt övertygad om att 50-åringen gör det ”frivilligt” alla gånger heller, även om det så klart förekommer fullt medvetet också. Jag vill dock poängtera att det är inte så enkelt som många förespråkare för prostitution vill göra gällande.

TPublicerat den  8:48 e m - Aug 12, 2008

Efter att ha blivit tvingad till polisstation för urinprov två gånger (båda gånger nykter) och blivit lyst i ögonen av bryska civilpoliser fler gånger än jag kan hålla reda på, så måste jag säga att den nuvarande situationen inte är helt hållbar.

Udda kläder? Udda musiksmak? Udda fest? Udda hudfärg? Du är garanterad måltavla för narkotikalagstifningen. Ända sen kriminaliseringen började på allvar i USA i början av 1900-talet har det använts som ett slagträ mot minoritetsgrupper och andra oönskade samhällselement. Det finns ingen anledning att tro att det kommer vara annorlunda i framtiden.

Den nuvarande, helt godtyckliga, separationen där vi har tobak och alkohol på den lagliga sidan och ”droger” på andra, olagliga, sidan har absolut inget rotat i någon form av vetenskap eller logik utan är helt och hållet baserat på historia, kultur, rasism och personliga korståg ala Nils Bejerot.

Det måste finnas någon form av överenskommelse där gräsrökande 20-åringar som inte vill arbeta (jag känner många sådana; dom flesta tar inte droger) kan få den vård de önskar och personer som mina vänner som föredrar andra rekreationsnöjen än de statligt sanktionerade inte riskerar att få sina liv förstörda pga av lagar helt utan förankring i verkligheten. Jag kan komma på flera, men nämner jag dem är jag automatisk ”liberal”, ett ord nästan lika avskytt i många kretsar som hustrumisshandlare och pedofil.

”The illegality of cannabis is outrageous, an impediment to full utilization of a drug which helps produce the serenity and insight, sensitivity and fellowship so desperately needed in this increasingly mad and dangerous world.” – Dr. Carl Sagan.

AdminPublicerat den  9:18 e m - Aug 12, 2008

T: Delvis håller jag som du sett med dig ang ”ringa”. Dock, bland dem som ”rekreerar” sig på det sätt du menar finns det dem som kommer hamna i problematik som ett samhälle som jag vill ha det ska jobba för att undvika, givet som jag tycker att ett samhälle ska vara solidariskt med dem som mest behöver det, får andra som inte behöver samma solidariska stöd stå ut med visst obehag för det, t ex svårare tillgång till viss rekreation. Dock, skilj på den synen och synen med kriminaliserad (miss)brukare som individ.

I övrigt ang Sagan, sinnesro, insikt och gemenskap utan behov av ett yttre objekt är mer givande och mer äkta än att behöva tillföra substans för att nå dit, genvägar kan ju som du vet bli senvägar.

TPublicerat den  9:45 e m - Aug 12, 2008

Jag har den kanske något radikala åsikten att det inte finns ett kausalt samband mellan tillgång på droger (inräknat alkohol och tobak) och den problematiska användningen av dem eftersom ”problematisk användning” är till stor del definierat kulturellt.

Du förutsätter automatiskt att det enda solidariska att göra med missbrukare är totalförbud av försäljning och hantering av narkotika. Jag anser att det är en väldigt svensk åsikt som kommer av vår historia med en stark kristen nykterhetsrörelse. Samma gäller givetvis i USA där det är som bekant ännu hårdare lagar än i Sverige. Det finns något innestående ondskefullt hos ”droger” som förslavar och förgör alla som använder dem och ju mindre man använder dem desto mindre förstörd blir man. Samma gäller svensk alkoholpolitik med dess koncept av ”totalkonsumtion”.

Jag vill hävda att det finns en minoritet av människor som helt enkelt inte mår bra och utvecklar ett missbruk därefter. Utan droger hade dessa människor fortfarande inte mått bra och det hade yttrat sig på andra sätt. Genom att lumpa ihop bruk och missbruk och bara se på symptom istället för sjukdom så förstör man en legitim och ibland väldigt konstruktivt nöje för väldigt många människor.

Jag skulle säga att idag, 2008, har vi fri tillgång på alla slags droger i Sverige. Klockan 21:30 på en tisdag kan jag med några få telefonsamtal fixa fram ett illegalt apotek av de mest hårresande substanser om jag är villig att betala för det. Narkotikamarknaden är den enda sanna nyliberala fria marknaden som finns – helt utan regleringar. Förutom tillgång och efterfrågan så är det bara hur hårt staten vrider åt tumskruvarna som reglerar priserna. För droger kommer aldrig försvinna – viljan att berusa sig är lika djupt rotad som viljan att ha svettigt hett sex.

Min utopi om en hållbar och verklighetsförankrad narkotikapolitik skulle inkludera en dekriminalisering av alla droger, total legalisering av flera droger som idag är illegala och en upprustning och avpolitisering av missbruksvården. I slutändan är ”Harm Reduction” det enda moraliskt försvarbara alternativet.

Om solidaritet med 10% innebär att 90% måste bli överkörda av staten så måste man hitta en alternativ lösning.

AdminPublicerat den  10:04 e m - Aug 12, 2008

T: Jag håller inte med dig om att problematisk användning är till stor del, dock till viss del, kulturellt definierad. DSM IV är rätt bra som definition på missbruk och inte allt för sociologiskt influerad vad det gäller definition på bruk/missbruk etc.

Och nej, det som du påstår att jag menar är inte alls vad jag menar. Jag menar att det solidariska är att erbjuda vård, men helst skulle man omformulera samhället för att minska behovet av flykten från det, men det är en annan och vääääldigt stor fråga. Sedan behöver det kompletteras med ”utbudsminimering”. Ang tillgången är det dock så att det är en en relativ stor andel som inte lika lätt kan fixa droger i kväll, och det är bra tycker jag, även om jag inser att många flyr på andra sätt (det är ju bara att kika på ”om MK” för att se några ex på hur man kan uppnå likartade effekter). Men som princip gillar jag att 90% körs över för de 10%ens nytta, om man nu vill uttrycka sig på det sättet. Jag tror på ett samhälle som mer sätter gruppen i fokus än individen, de facto tror jag att det är själva grundexistensberättigandet för ett samhälle.

SkymtPublicerat den  3:02 e m - Aug 13, 2008

Verkar som du har fått uppmärksamhet från andra, vilket är bra. Min semester börjar idag nämligen, så det här blir mitt sista inlägg här.

Men det har varit kul att diskutera med dig. Du gör fortfarande en del uttalanden som är komplett galna och ologiska, till exempel: ”Jag håller helt o fullt med dig om att ringa narkotikabruk ska avkriminaliseras”, för att i nästa andetag fortsätta med ”Det är drogen jag vill ha fortsatt kriminaliserad”, men jag tror inte att du är ett monster längre. 🙂

Jag vet inte om du reflekterat över det, men en kemisk substans är varken ond eller god. Det är konsekvenserna som kan vara onda eller goda.

Röker någon heroin och sen slår ihjäl min hund, är jag ju sur för att min hund är död. Inte för att han rökt heroin. Hade han rökt heroin och hållt sig hemma, så är det inget som några lagstiftare, eller jag, eller du, har något med att göra. Detta är förstås ett exempel på en ond konsekvens, och hade kunnat undvikas om brukaren hade varit ansvarsfull.

Om någon snortar kokain och sedan skapar ett fantastiskt surrealistiskt konsverk, som belyser verkligheten på ett sätt vi aldrig kunnat tänka på innan, så skulle jag nästan säga att drogens inverkan är god. Hela rock’n’roll-rörelsen drog väl sin inspiration, åtminstonde till viss del, från droger. Jag tror även Strindberg drog inspiration från just den kemiska substansen, men jag kan minnas fel (orkar inte leta upp någon källa, och har jag fel, påverkar det inte min poäng).

Så som du ser, så är det inte särskilt förnuftigt att dra en godtycklig gräns bland en bunt kemiska substanser och säga, de här är förbjudet!
Nej, vad vi ska lagstifta om är gärningar.
Till exempel borde det vara olagligt att slå ihjäl folks hundar, vilket det ju är. Och detta täcker ju det exempel på onda konsekvenser jag drog upp innan! Ingen ytterligare lagstiftning behövs!

(Och ifall ni undrar; jag är pälsdjursallergiker, och har aldrig någonsin ägt en hund)

AdminPublicerat den  3:19 e m - Aug 13, 2008

Skymt: Debatt är bra. Semester också. Men. Det finns inget ologiskt med att vilja skydda missbrukaren, t ex från onödiga ringa-domar som inte tillför något positivt, inte ens vad det gäller ”konsekvenser som motiverar att sluta med missbruk”, likväl som det i förlängningen av intresset att människor inte ska behöva förstöra sina liv ligger en vikt av att markera att drogen i sig är det som förstör varför den bör kriminaliseras liksom det möjliggör att agera mot utbudet. Mindre utbud mindre problem tror jag, om än marginellt…

Sedan är det ju så att en substans har vissa effekter, annars skulle det vara meningslöst, ta t ex cannabis vars passiviserande/lugnande/sinnesfridsskapande/introverta (valfritt vad du kallar effekten, har du rökt vet du vad jag menar) effekt kan vara ”rekreerande” för vissa och ”allt för passiviserande/glasbubbleskapande” för andra, eller heroin som är ”likartade effekter som ovan” för vissa medan det för andra skapar andningsstillestånd.
Och vad det gäller hundexemplet ogillar jag om horsaren slår ihjäl din hund, likväl som jag inte tycker att det är i linje med min syn på människan att det är bra att horsearen utsätter sig för risker av andningsstilleståndkaraktär o dyl likväl som jag inte tror att det är bra att inte vara lika aktiv i omvärlden som man skulle kunna ha varit utan drogen (jo, jag vet att det finns horseare som jobbar etc, men greppa andemeningen i stället).

Välkommen tillbaka o debattera vad du nu känner för när jobbet börjar igen! Allt gott! 🙂

maddePublicerat den  3:41 e m - Aug 17, 2008

Håller med att prostitution ofta är självskadebeteende.
Har läst undersökningar som tyder på detta eftersom många som säljer sina kroppar har blivit tidigare utsatta för sexuella övergrepp. De som har blivit utsatta sexuellt helst i ung ålder har mycket högre benägenhet att utveckla självskadebeteende.
Precis som du sa är det ett sett att upprepa övergreppet/övergreppen.
Den faktan verkar väldigt många strunta helt i, och det är tragiskt.

AdminPublicerat den  3:45 e m - Aug 17, 2008

22 Madde: Jo, och i det perspektivet är saker och ting kring de frågor vi diskuterat tidigare (även om vi inte diskuterade just det) väldigt allvarliga, konsekvenserna blir ofta långvariga, särskilt ju tidigare det sker och ju mer det ”döljs och vävs in”. Samhällets svek kan ju på ett sätt bli dubbelt, först kring övergrepp och sedan kring prostitution.

jonasPublicerat den  7:35 e m - Aug 29, 2008

Herr MC

1. Du har på intet sätt motbevisat den fria viljan som sådan. Vilket vore lustigt då det inte går att göra detta, den fria viljan existerar, det är ett faktum. En av de grundläggande förutsättningarna för det mänskliga livet som sådant är just den fria viljan.

2. Att Tessans sorgliga historia på något sätt skulle utgöra något som helst argument mot en legalisering av prostitution har du heller inte lyckats komma i hamn med. Du verkar vara av villfarelsen att moralistiska förbud på något sätt skulle göra att den förbjudna fenomenet försvinner. Titta på länder där prostitution är helt och hållet förbjudet och bekämpas med synnerligen brutala repressiva metoder, till och med med dödsstraff. Prostitutionen florerar i dessa länder också. Ett förbud gör inget annat än skapar stigmatisering och försämrar vilkoren för de involverade i den förbjudna verksamheten. Titta bara på förbudet av narkotika. Man får ofta långa fängelsestraff för en påse gräs i USA. Fängelserna är överfulla. Medans i liberala Holland så är faktiskt andelen regelbundna marijuanarökare lägre procentuellt än i repressiva länder. Samma sak gäller alltså prostitution.

Man kan spekulera i vad som gått snett i Tessans liv, men att förbjuda prostitution eller att leva i villfarelsen om att den fria viljan inte existerar skulle inte hjälpt henne överhuvudtaget.

Tessans utsattes för övergrepp. Detta är ett brott. Hon borde fått upprättelse av förövaren. Att hon sålde sex frivilligt, vare sig det var för att hon mår dåligt eller inte, bör inte vara ett brott då det varken hjälper Tessan eller någon annan utan tvärtom försämrar deras situation. Att förneka den fria viljan är dessutom särdeles osmakligt i det här sammanhanget eftersom det är precis detta som korrumperat vårat rättssystem där förövare (kanske till och med Tessans våldtäktsman?) anses inte ansvariga för sina brott utan ”offer för omständigheter” även dom i enlighet med socialistisk rättspolitik som förnekar just den fria viljan. Det är sådana resonemang som du kommer med som gjort att kvinnor av vårat rättssystem anses bidra till våldtäkten om de bär för kort kjol. Det blir den logiska och praktiska konsekvensen av ditt resonemang när den fria viljan och personliga ansvaret upphävs på grund av politiska skäl.

Tessan hade behövt en psykolog och stöd av sina föräldrar att hantera sina problem. Det har absolut ingenting att göra med den fria viljans vara eller icke vara eller fördelarna respektive nackdelarna med legal prostitution. Ditt resonemang är med andra ord helt och hållet ogiltigt och felaktigt.

jonasPublicerat den  7:54 e m - Aug 29, 2008

PS. Att du referar till psykologi som försvar av ditt vilja till att bruka våld och tvång mot andra människor som slutit frivilliga och fredliga avtal för att uppnå dina politiska mål legitimerar inte på nått sätt ditt resonemang heller. Att människor mår dåligt är inget vi kan lagstifta bort även om du verkar tro det. Människor som fastnat i destruktiva mönster har på inget sätt upphävt sin förmåga till fri vilja eller fria val, ens ur ett psykologiskt perspektiv än mindre praktiskt.

Däremot försämras deras chanser till detta om till exempel heroinisten måste jaga en kabbe som på grund av förbudet kostar många hundra procent mer, är olagligt, tillverkat av gud vet vem i olagliga laboratorier i ryssland, inte vet styrkan eller ens med säkerhet innehållet, stigmatiseras av samhället och tvingas till en livsstil på marginalen för att samhället inte accepterar de med beroendesjukdom. Deras liv trasas mer sönder av ditt förbud än av drogen. Droglegalisering är inte så mycket en frihetsfråga som en konsumentsäkerhetsfråga. Detsamma gäller i stort sett prostitution.

Sedan är det ju det här med varje vuxens människas rätt att leva sitt liv efter egna val. Men jag utläser i ditt inlägg ett djupt förakt inte bara för konceptet den fria viljan utan en extremt osmaklig avsaknad av tro på människors kapacitet till att tänka själva överhuvudtaget. Grundproblemet är att du anser att människor är dumma och inkapabla att leva sina egna liv. Du vill precis som resten av tyrannerna avgöra det åt dom.

AdminPublicerat den  11:19 e m - Aug 29, 2008

Jonas: Förväntar du dig att bli tagen på allvar? Det verkar inte så.

jonasPublicerat den  3:22 e m - Aug 30, 2008

MC

Varför skulle du inte ta mig på allvar?

Svara mig i stället för att försöka fly sakfrågan..

AdminPublicerat den  3:32 e m - Aug 31, 2008

Jonas: Du är mer framgångsrik i att få svar på sakfrågan om du lägger ned attityder som ”herr” och att tillskriva mig åsikter som jag inte har.

jonasPublicerat den  4:08 e m - Aug 31, 2008

”Herr MC” var inte på något sätt nedlåtande, det var inte min intention åtminstone överhuvudtaget.

Jag tillskriver dig inga åsikter du inte har, jag bara förklarar för dig den logiska konsekvensen av dina åsikter och vad dom i grund och botten bottnar i och stammar i från. Din argumentation om den fria viljan till exempel. Om du bara preciserar vad du anser vara felaktigt i mitt resonemang så kan jag precisera eventuella oklarheter och utveckla mina tankegångar ytterligare.

AdminPublicerat den  9:51 e m - Aug 31, 2008

Jonas: Well. ”Herr MC” kan inte tolkas på annat sätt, ganska onödigt tilltal, eller? OCh att påstå att jag vill bruka våld (och tvång), vad tjänar det till, skriva att jag är ute efter att trasa sönder folks liv o annat tjafs du drog till med någon märklig slutsats som jag inte förstår hur du drog, det är väl inte heller särskilt trevlig debattstil? Men men. Vi kan göra ett försök.

Min slutsats utifrån ”studier av verkligenheten” är att det finns många som far illa av prostitution, likväl som av droger, min ambition är att minska detta, jag hoppas att det är din också. Det är förhoppningsvis enbart vägen dit som skiljer oss åt.

Du slår fast att det finns en fri vilja, filosofer debatterar det, psykologer visar på att så inte är fallet, och i detta med prostitution är det rätt egendomligt att inte ta hänsyn till den psykologiska forskning som de facto finns, om du nu struntar i Tessans uttalanden. Du väljer att bortse från forskning, och, det får väl stå för din tolkning av världen.

Jag har lite svårt att se vad det är du vill argumentera för eller emot. Du påstår att vi har en fri vilja, jag säger emot det. Du vill ha prostitution och droger som inte en frihetsrättighet utan som en handelsrättighet om jag tolkar ”Droglegalisering är inte så mycket en frihetsfråga som en konsumentsäkerhetsfråga. Detsamma gäller i stort sett prostitution.” Rätt tolkat?

Där skiljer vi oss åt. Vilket samhälle vill vi leva i, hur vill vi att samhället/staten ska agera? Jag tror inte på ett samhälle där marknadskrafterna tillåts bestämma, för mig är det inte en handelsrättighetsfråga, utan ”hur skapar vi bästa livskvalitet för så många människor som möjligt-fråga”. Jag tror inte på att släppa droger fria, och inte heller prostitution. Du antyder, men jag varnar dig för att lägga ord i min mun att detta innebär att jag vill kriminalisera den prostituerade eller narkomanen.

Jag vill inte ha ett samhälle där det är ok att handla med människors kroppar, det strider mot mina etiska principer. Alltså vill jag sträva efter att utrota/minska prostitutionen, samtidigt som jag vill värna de prostituerade utifrån deras underordnade position. Jag vill inte heller ha ett samhälle som betraktar när människor går ner sig i droger för att underlätta för vissas ”rekreationsanvändande”, jag vill utrota/minska droganvändningen. Därför är det inte marknadsfråga för mig, marknaden är ingen helig ko för mig. Jag tror på statliga regleringar som instrument för att uppnå det samhälle jag vill leva i.

Varför tror du att det blir bättre om marknaden får bestämma, blir inte sexsäljaren utnyttjad och får psykologiska effekter av det? Kommer inte missbrukarna att finnas kvar om det inte regleras, alt säljs kontrollerat? Vad är det som får dig att tro att skadorna skulle bli mindre av en marknadsanpassning? Du nämner Holland som ett exempel på färre andel regelbundna cannabisanvändare, det stämmer inte om du kikar på EUs statistik, vilket igen pekar på problemet med att diskutera dessa frågor med er liberaler, ni vill inte använda er av fakta. Men visst, statistik är synnerligen trubbigt instrument. Förhållningssättet där är dock detsamma som när du/liberaler ger sken av att en liberalisering skulle medföra färre överdoser till följd renare/kontrollerat heroin, som om det är kontroll och renhetsgrad som är den enda orsaken till överdosproblematiken, det stämmer inte, om en heroinist får en överdos eller inte beror på så mycket. Men det låter ju bra med er antydan, tyvärr är det ni antyder inte sant. I detta är debatten svår.

Men för nu är detta det svar du får. Håll en god stil så kan vi fortsätta men jag har moderation på om du tänker köra ”herr mc-stilen”. Ok?

jonasPublicerat den  3:30 f m - Sep 3, 2008

”Jonas: Well. “Herr MC” kan inte tolkas på annat sätt, ganska onödigt tilltal, eller?”

I min värld är ”herr” ett uttryck för, formell, artighet. Men visst, jag kan förstå att du tolkade in någon sorts spydighet i det. Inte min intention som sagt. Anyway:

”OCh att påstå att jag vill bruka våld (och tvång), vad tjänar det till, skriva att jag är ute efter att trasa sönder folks liv o annat tjafs du drog till med någon märklig slutsats som jag inte förstår hur du drog, det är väl inte heller särskilt trevlig debattstil? Men men. Vi kan göra ett försök.”

När du pläderar för ett förbud så pläderar du för att använda tvång och våld (i och med att ett våldsmonopol måste upprätthålla förbudet, med just tvång och våld). Att man med ett förbud inte uppnår något annat än just att trasa sönder individers liv är också ett faktum. Jag vet inte hur du kan få en avvikande åsikt med underbyggda fakta och resonemang till att vara ”otrevlig debattstil”. På denna punkt så vill jag hålla att du har fel.

”Min slutsats utifrån “studier av verkligenheten” är att det finns många som far illa av prostitution, likväl som av droger, min ambition är att minska detta, jag hoppas att det är din också. Det är förhoppningsvis enbart vägen dit som skiljer oss åt.”

Jag vill inte nödvändigtvis minska folks frivilliga bruk av droger. Om nån vill röka hasch är det inte upp till mig att komma med pekpinnar eller diktera hur mycket och hur ofta. Jag tror på att individen själv är kapabel till att fatta beslut om sitt eget liv. Däremot så vill jag öka friheten. Jag vill också möjliggöra att individen ska kunna ta till sig fakta, om till exempel marijuana och om den får problem kunna ha möjligheter att ta sig ur dessa, om och när denna själv så vill/behöver. Detta är något som omöjliggörs av ett förbud på grund av en rad olika anledningar. Ett är propagandan som existerar för att rättfärdiga förbudet. Två är det faktum att dessa personer är kriminella i och med ett förbud. Tre är att resurser satsas på att jaga vuxna individer för offerlösa brott, resurser som i stället kunde besparas skattebetalarna eller satsas på upplysning och vård vid behov, inte på grund av domstolsutslag (i princip så kalad harm reduction). Människor far illa, ja. Men ett förbud är inte det bästa sättet att vare sig hjälpa dessa eller, än mindre, elliminera företeelsen. Snarare tvärtom, som sagt.

”Du slår fast att det finns en fri vilja, filosofer debatterar det, psykologer visar på att så inte är fallet, och i detta med prostitution är det rätt egendomligt att inte ta hänsyn till den psykologiska forskning som de facto finns, om du nu struntar i Tessans uttalanden. Du väljer att bortse från forskning, och, det får väl stå för din tolkning av världen.”

Om du med ”psykologi visar att så är inte fallet” menar den psykologi du parafraserar så är ”återupprepningstvånget” ingalunda ett ”bevis” på att den fria viljan inte existerar. Den må bli mer eller mindre satt ur spel, helt och hållet möjligen, men likväl existerar den. De har den fria viljan att söka hjälp, de har så att säga den fria viljan att återta den fria viljan. Att den fria viljan inte existerar hela tiden innebär inte att den inte är en av grundförutsättningarna för att vara människa. Sedan är det också detta med att dessa människor är sjuka och bör inte sätta spelreglerna för samhället, ej heller blir det bästa hjälpta av ett förbud (återigen).

För att hårddra det: En heroinist har skapat sitt beroende med hjälp av den fria viljan. Det extrema fysiska beroendet som skapas har skapats av personens viljekraft, genom att injicera. Först kommer injektion, sedan beroendet och med det kan den fria viljan sättas ur spel. men alla nyktra heroinister vittnar att den fria viljan existerar även i ett sådant kraftigt beroende. Det blir lite fel så att säga att diskutera den fria viljan ur din synvinkel, den fria viljan existerar men den kan naturligtvis i vissa fall sättas ur spel. Ändock existerar den. Alltid. Som en grundförutättning, inte som ett absolut vid alla lägen.

”Jag har lite svårt att se vad det är du vill argumentera för eller emot. Du påstår att vi har en fri vilja, jag säger emot det. Du vill ha prostitution och droger som inte en frihetsrättighet utan som en handelsrättighet om jag tolkar “Droglegalisering är inte så mycket en frihetsfråga som en konsumentsäkerhetsfråga. Detsamma gäller i stort sett prostitution.” Rätt tolkat?”

I första hand och i grund och botten är det en frihetsfråga. Men samtidigt också en konsumentsäkerhetsfråga. Det handlar om att man ska slippa handla en dunk hembränt av okänt ursprung som mer eller mindre mycket väl kan göra en blind och i stället kunna handla sin flaska vodka från en legal butik med garanti på ursprung och juridiska skyldigheter för försäljaren. Varför ska en person förnekas den rätten bara för att hans val av rekreationell substans skiljer sig från den rådande kuturens?

”Där skiljer vi oss åt. Vilket samhälle vill vi leva i, hur vill vi att samhället/staten ska agera? Jag tror inte på ett samhälle där marknadskrafterna tillåts bestämma, för mig är det inte en handelsrättighetsfråga, utan “hur skapar vi bästa livskvalitet för så många människor som möjligt-fråga”. Jag tror inte på att släppa droger fria, och inte heller prostitution. Du antyder, men jag varnar dig för att lägga ord i min mun att detta innebär att jag vill kriminalisera den prostituerade eller narkomanen.”

Ja precis. det gör det. jag vill leva i ett samhälle där även heroinisten har medborgerliga rättigheter. Jag vill leva i ett samhälle där världens äldsta yrke äntligen kan få bilda fackföreningar och sluta vara i händerna på internationell maffia. Jag vill leva i ett samhälle där folk kan röka en joint utan att behöva vara rädda för att slängas i en fängelshåla eller riskera sociala konsekvenser. jag vill leva i ett tolerant samhälle utan stigmatiseringar av socialt utsatta grupper. Enda vägen dit är att erkänna dessa människors mänskliga rättigheter. Narkomanerna i dag är vad psykpatienterna var för ett par decennier sedan: fredlösa. Se bara på hur psykpatienterna behandlatrs under nittonhundratalet. Enda sättet att erkänna dessa människor mänskliga rättigheter i våra samhällen är att legalisera dem och deras aktiviteter.

”Jag vill inte ha ett samhälle där det är ok att handla med människors kroppar, det strider mot mina etiska principer. Alltså vill jag sträva efter att utrota/minska prostitutionen, samtidigt som jag vill värna de prostituerade utifrån deras underordnade position. Jag vill inte heller ha ett samhälle som betraktar när människor går ner sig i droger för att underlätta för vissas “rekreationsanvändande”, jag vill utrota/minska droganvändningen. Därför är det inte marknadsfråga för mig, marknaden är ingen helig ko för mig. Jag tror på statliga regleringar som instrument för att uppnå det samhälle jag vill leva i.”

1. Inget förbud har någonsin utrotat något. Man försökte ”utrota” judarna och misslyckades. Man försökte utrota ”marknadskrafterna” i Sovjet och misslyckades, det fanns en enorm svarta marknad i hela Sovjet. Förbudet mot droger är stort i USA. Trots det använder ett enormt antal människor där droger. Iran stenar homosexuella och prostituerade, trots existerar de båda. Att tro att förbjuda nått automatiskt gör att det försvinner är bara naivt.

2. Vad gäller människohandel är detta naturligtvis ett brott; slaveri. Men jag ser inte vad du har att göra med om två människor frivilligt sluter ett avtal om utbyte av tjänster eller varor? Med vilken rätt tar du dig en friheten? Vem är du att lägga dig i mitt och andras liv till den graden? Vem ger dig rätten att storma in i mitt hem och tvinga mig under vapenhot att sitta i fängelse för ett brott utan offer, frivilligt ingått mellan två vuxna och vad som ska vara fria individer? Svaret är att du har inte den rätten. Hur goda dina intentioner än må vara blir konsekvensen alltid ond. Det finns dessutom bättre sätt att hjälpa människor än att kriminalisera dom. Ett förbud (vilket inkluderar per definition statliga regleringar) är alltid av ondo och är helt och hållet verkningslöst för att uppnå eventuella goda intentioner.

”Varför tror du att det blir bättre om marknaden får bestämma, blir inte sexsäljaren utnyttjad och får psykologiska effekter av det?”

Risken är definitivt mindre att utnyttjas om man slipper vara i händerna på maffian, innehar juridiska rättigheter och en helt annan möjlighet att bestämma och styra över sitt liv.

”Kommer inte missbrukarna att finnas kvar om det inte regleras, alt säljs kontrollerat?”

Newsflash: Droger är förbjudet och brukarna finns kvar. Dom kommer säkerligen finnas kvar om man legaliserar också, dock så har dom större möjligheter att göra informerade beslut, leva ett värdigare och normalt liv samt få hjälp när och om dom behöver det om dom inte jagas, låses in, stigmatiseras och tvingas stjäla för sitt uppehälle.

”Vad är det som får dig att tro att skadorna skulle bli mindre av en marknadsanpassning?”

Empiri. Sunt förnuft.

Du har nog också hängt upp dig på att det är en ”marknadsfråga” för mig. Det är det inte. Det handlar om att jag anser vuxna individer vara vuxna individer, med allt vad det innebär, inklusive ansvar och frihet, kapabla att leva sina liv utan godtyckliga pekpinnar.

”Du nämner Holland som ett exempel på färre andel regelbundna cannabisanvändare, det stämmer inte om du kikar på EUs statistik, vilket igen pekar på problemet med att diskutera dessa frågor med er liberaler, ni vill inte använda er av fakta.”

Du får gärna återkoma med fakta, men bland annat WHO har ju motsat sig repressiv narkotikapolitik då man anser harm reduction mycket effektivare för att komma åt problemen. Se gärna också till exempel:

”Men visst, statistik är synnerligen trubbigt instrument. Förhållningssättet där är dock detsamma som när du/liberaler ger sken av att en liberalisering skulle medföra färre överdoser till följd renare/kontrollerat heroin, som om det är kontroll och renhetsgrad som är den enda orsaken till överdosproblematiken, det stämmer inte, om en heroinist får en överdos eller inte beror på så mycket. Men det låter ju bra med er antydan, tyvärr är det ni antyder inte sant. I detta är debatten svår.”

Holland har ju haft ett experiment med fritt heroin till tunga narkomaner ett långt tag. Dessa fick heroin utskrivet och fick komma till kliniker där de antingen fick röka eller injicera detta. Dessa tunga narkomaner har samma arbetslöshetsstatistik som resten av befolkningen och mycket lägre än andra socialt utsatta siffror. De flesta levde normala liv med fru och barn. Allt detta möjliggjordes av en sak och en sak endast: att dom innehade jurisdiska rättigheter som vilken annan medborgare och slapp jagas med batonger och låsas in. Vad gäller överdosproblematiken så är även det någonting som kraftigt underlättas i coh med ovanstående.

Vi avslutar med ett citat:

”One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results.” – Milton Friedman

AdminPublicerat den  1:19 e m - Sep 4, 2008

Jonas: Svar kommer på det längre inlägget. Dock, på den där Youtube-filmen, trist att ordföranden var lika lite påläst om statistiken så att han inte enkelt kunde avfärdat frågeställarens mytbildande fråga genom att visa på fakta om drogproblematiken och avslöjat frågeställaren som oseriös i en forskningsmiljö, såväl vad det gäller cannabis som antalet tunga missbrukare etc. Det sprids allt för mycket myter om Holland och allt för lite fakta.

AdminPublicerat den  3:09 e m - Sep 7, 2008

31 Jonas: Vi utgår från helt olika håll, jag måste försöka sammanfatta… även om det kan innebära att jag gör det jag ogillar, lägger ord i din mun, jag hoppas att så inte är fallet:
Jag utgår från en syn på såväl prostitutionsfrågan som drogfrågan att måste agera för att minska såväl utbud som efterfrågan, eftersom det är, enligt mitt sätt att se det det mest humana samhället kan göra. Du menar att det är humant att släppa marknadskrafterna fria, ”frihets- och konsumtionssäkerhetsfråga” som du kallar det.

Du utgår från att människor hela tiden gör absolut rationella val, att man i valsituationen har tillgång till all information, att heroinisten när han skjuter första dosen har full information och därför har fri vilja likväl som den prostituerade har dito samt att dessa skulle bli bättre omhändertagna om staten direkt kontrollerar (?) i stället för som idag indirekt via kriminella nätverk. Jag menar att det är ett teoretiskt resonemang och att verkligheten inte ser ut sådan. Du menar att ev problematik löses med s k harm reduction, jag menar att den mest effektiva harm reduction är att arbeta mot en minskning av såväl utbud som efterfrågan, i mitt fall finns det ”offer” för den politiken och det är dem som kan hantera båda områdena, för mig är deras ”problem” små i jämförelse med dem som inte kan hantera detta.

Jag menar att släpper man ”marknadskrafterna” i liberal anda, fria blir den prostituerade utnyttjad, och särskilt dessa med ”psykologisk problematik”, och missbrukarna svikna, särskilt dessa med ”psykologisk problematik” (=beroende).

Varför du upprepar att med mitt synsätt följer att den prostituerade och narkomanen jagas med batong förstår jag inte då jag inte är för kriminalisering av den sidan. Jag vill ha köpet, dvs torsken, kriminaliserad, jag vill ha försäljningen och drogen kriminaliserad. Likaså förstår jag inte varför du efterfrågar statistik över Hollands situiation när det fanns i länken i ovanstående svar.

Sedan ang ditt exempel med statskontollerat missbruk, det finns massor av narkomaner som med rätt stöd lyckas bryta sitt missbruk, för mig är det bättre än att med olika sätt låta dessa människor inte vara medvetet närvarande utan i stället sinnesförändrade, för mig är ditt förslag bara ett billigare sätt att skyffla undan problematiken i stället för att lösa den. Men det handlar väl om människosyn.

I övrigt, det låter bra med att narkomanen och torsken går till till olika fint inredda statskontrollerade instanser för att hämta sin drog (samt i vissa fall den prostituerade för att få sin drog sex), men det är också ett teoretiskt resonemang att man vill inta drogen etc på det sättet.

Jag tror inte vi kommer så mycket längre än så här. Eller?

Jonas NPublicerat den  12:32 f m - Sep 10, 2008

Lyssna nu och lyssna noga. Att vara människa kräver att vi tror på den fria viljan. Vi kan aldrig klandra tegelstenen för att vi får den i huvudet eller skorpionen för att den sticker oss när vi trappar på den, men att förhålla oss till våra medmänniskor utan tro på den fria viljan går inte – åtminstone i den värld vi känner.

Är detta då ett bevis eller ens ett tydligt tecken på att den fria villjan existerar? Nej, det är det inte.

En kvalificerad gissning är att svaret på frågan om vi styrs av den fria viljan eller inte är densamma som på den om vi styrs av arv eller miljö: Sanningen ligger mitt emellan. Vi är helt enkel både och.

Jonas N (som alltså inte är samma Jonas som den ovan)Publicerat den  1:03 f m - Sep 10, 2008

Ps. Apropå varvandet av begreppen ”fria val” och ”rationella val”:
Jag vill gärna tro att de stora livsval vi gör är fria, vidare rationella är dom dock mycket sällan. Och då pratar jag alltså om dom stora prylarna – vem vi ska leva med, vad vi ska jobba med, vad vi ska göra på vår fritid, var vi ska bo etc. Personligen kan jag inte komma på ett enda tillfälle jag gjort den typen av val på strikt rationella grunder. Men det är ja då. Ds.

MrArbocPublicerat den  3:34 e m - Maj 6, 2009

Ingenting du skriver motiverar ett förbud mot sexköp – tvärtom. Speciellt de som av olika anledningar ”tvingas” prostituera sig har allt att vinna på att det kan ske öppet, där har de större chans att få den hjälp och det stöd dom behöver samtidigt som de som faktiskt vill köpa eller sälja sex får göra det utan att någon slags kristen moraluppfattning förhindrar det.

20 000 unga sexsäljarePublicerat den  3:49 e m - Sep 14, 2009

[…] den mest högljudda kraften för detta, Blogge har tystnat, vi har haft våra diskussioner om detta tidigare. Däremot är det befriande att det finns politiska krafter som Kent Persson, moderat politiker […]

Lämna ett meddelande